Rekvalifikační kurzy mají pomoci vězňům řešit situaci s dluhy i po propuštění normálně žít

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM – Během letošního roku Věznice Příbram výrazným způsobem prohloubila spolupráci s obecně prospěšnou společností Volonté Czech, o.p.s.. v oblasti dluhového poradenství a vzdělávání ve formě rekvalifikačních kurzů určené osobám ve výkonu trestu odnětí svobody.

Jedná se o komplexní procesy s cílovou skupinou, které mapují a postupně řeší jejich finanční (dluhovou) situaci na straně jedné a rozvíjejí pracovní dovednosti k uplatněním na trhu práce na straně druhé tak, aby byli odsouzení po propuštění schopni žít řádný a přiměřeně soběstačný život.

Po delší době, kdy byly vnitřní prostory věznice z důvodu protiepidemických opatření v předcházejících dvou letech prakticky pro návštěvy pomáhajících organizací téměř uzavřeny, bylo možné zrealizovat osobní setkání odborníků na dluhové poradenství s vězněnými osobami. „O možnost řešit svou finanční problematiku byl mezi odsouzenými velký zájem. Mentor společně s odsouzenými při individuálních sezeních mapoval jejich dluhy a v případě, že byl odsouzený ve výkonu trestu zaměstnaný, často realizoval insolvenci s cílem postupného oddlužení. U osob, které na oddlužení nedosáhnou, bývá přistoupeno k žádostem na stanovení splátkových kalendářů s věřiteli,“ připomněl tiskový mluvčí příbramské veznice Vladimír Rampas.

Další významnou oblastí, která se podařila zrealizovat, bylo uskutečnění rekvalifikačních kurzů technického směru:

  • Obsluha a práce s motorovou pilou a s křovinořezem
  • Manipulace s vysokozdvižným vozíkem
  • Zaškolený pracovník – svářeč

Průběh kurzů byl obdobný. První část vždy byla věnována teorii k předmětnému kurzu a bezpečnosti práce, kdy byly zpravidla využity prostory školského vzdělávacího střediska. Následovalo samozřejmě také získání praktických dovedností. Při práci s motorovou pilou a křovinořezem byly prořezány náletové a nebezpečné dřeviny, vysekána tráva a stařina okolo oplocení areálu věznice. Při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem a sváření byly využity prostory v pracovní zóně. K pojížďkám a přesunům nákladů venkovní odkládací plochy a při sváření prostory zámečnické dílny. Každý kurz byl zakončen písemným testem z odborných znalostí a praktickou zkouškou z ovládání příslušného stroje či nářadí. „Rekvalifikační kurzy technického směru jsme doplnili o Kurz první pomoci,“ dodal Vladimír Rampas.

Kurz první pomoci má zajistit odborné znalosti a schopnost pohotového jednání při náhlých situacích, vyžadující poskytnutí první pomoci jak na oddíle odsouzených, tak na pracovišti. Prvního běhu kurzu se zúčastnili cíleně vybraní zástupci z řad odsouzených. Teorii doplňovala praktická ukázka a zkoušky praktických dovedností.

K dnešnímu dni získalo osvědčení o rekvalifikaci v jednom či několika kurzů 111 odsouzených. Slavnostní předání osvědčení připravila garantka spolupráce s neziskovými organizacemi sociální pracovnice Jitka Brychtová. Předávání se ujali zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu David Hnida a vedoucí učitel školského vzdělávacího střediska Jan Mareš. Při slavnostní promluvě připomněli úspěšným frekventantům kurzu, aby využili právě nabité dovednosti k lepšímu uplatnění na trhu práce po propuštění a prací byli prospěšní nejen sobě, ale i ostatním tak, aby naplnili motto Volonté Czech, o.p.s. „Hledáme cestu k novým začátkům“.    

Komentáře