Dobříš hledá novou podobu Mírového náměstí v centru

Dobříš.

DOBŘÍŠ – Radnice řeší  dlouhodobě možnost budoucí úpravy a hlavně zkvalitnění prostoru Mírového náměstí v centru města. V současné době, kdy probíhá velká oprava Pražské ulice a v plánu je rekonstrukce náměstí Komenského, by kultivace Mírového náměstí byla logicky navazujícím krokem.

Už v červenci loňského roku se vedení Dobříše rozhodlo, že znovu otevře otázku proměny Mírového náměstí. „Řešení rekonstrukce tohoto místa je pro město stěžejní. Již v minulosti byly vypracovány drahé studie, které ukazovaly z našeho pohledu nepříliš pěkné ani funkční a v dnešní době již nemoderní návrhy. Uvažovali jsme proto o zorganizování veřejné soutěže pod záštitou České komory architektů, ale z důvodu vysokých nákladů na otevřenou soutěž jsme se nakonec rozhodli oslovit 4 architektonická studia,“ říká dobříšský starosta Pavel Svoboda.

Hlavním důvodem, proč se město přiklonilo k tzv. vyzvané soutěži jsou v první řadě náklady. U klasické otevřené soutěže probíhající pod záštitou České komory architektů se náklady pohybují v jednotkách milionů, zatímco náklady na vyzvanou soutěž se pohybují v řádech desítek tisíců. Ke zpracování nového návrhu byly osloveny čtyři projekční ateliéry. Předmětem cenové nabídky bylo vytvoření architektonického návrhu s řešením lokality Mírového náměstí formou situace a nejméně čtyř pohledů včetně prezentace pracovnímu zastupitelstvu.

„V návaznosti na dokončení rekonstrukce Pražské ulice a přilehlých úseků, která bude hotova do 31. 8. 2021 logicky uvažujeme co s další částí Mírového náměstí. Vzhledem k nemožnosti přesunu autobusových zastávek z Mírového náměstí na Pražskou třídu nebylo možné přepracovat již existující návrh od ateliéru FAM Architekti, proto jsme chtěli vypracovat zcela nový a moderní návrh řešení,“ upřesňuje místostarosta Tomáš Vokurka.

Vedení města zadalo zpracovatelům návrhu nového konceptu Mírového náměstí konkrétní požadavky:

  1. 6 autobusových zastávek s částečným krytím
  2. Elektronická informační tabule s odjezdy a příjezdy autobusů
  3. Parkovací místa
  4. Kiosek pro noviny a občerstvení
  5. Mobiliář
  6. Sadové úpravy řešeného území a okolí budovy radnice

Svou vizi o řešení Mírového náměstí odevzdali vedení města ve výsledku dva projekční ateliéry.

První řešení předložil tým ŠENKÝŘ Architekti s. r. o., který kromě popisu projektu dodal také kvalitně zpracovanou vizualizaci s jednotlivými obrázky a videem možného řešení. Druhý návrh předal vedení města Ing. arch. Marek Prchal, který má po svátcích dodat ještě chybějící vizualizace. 

Nyní Dobříš představuje jednotlivé architektonické návrhy řešení veřejnosti. Oba návrhy projedná v lednu 2021 stavební komise města Dobříše a následně budou prezentovány občanům a široké veřejnosti. O vlastní realizaci projektu pak rozhodnou potřebné finanční možnosti rozpočtu města Dobříše a dotační podmínky v letech 2021-2027. Odhadované náklady na rekonstrukci Mírového náměstí nyní činí 60 mil. Kč.

Komentáře