Dobříš chce být ekologičtější a bude řešit i problém vody

Rybník Papež na Dobříši. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Loni si město nechalo vypracovat studii k možnému využití střech městských budov pro instalaci fotovoltaických panelů. Vyplývá z ní, že největší potenciál má střecha sportovní haly. V letošním roce by radnice chtěla připravit projektovou dokumentaci, tak aby bylo možné v roce 2023 stavbu realizovat, ideálně za využití dotačních programů z fondů EU.

„Podle studie by panely na sportovní hale jednak pomohly významně pokrýt spotřebu elektrické energie v této budově, a tedy ušetřit městu peníze, navíc by před sportovní halou mohla vzniknout 4 nabíjecí místa pro elektromobily,“ uvedl starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Postoupit chce Dobříš i v oblasti zásobování vodou. Vedení města předpokládá v úzké spolupráci s okolními obcemi další kroky v přípravě projektu možného přivaděče, a to ve variantě napojení na příbramskou soustavu nebo vybudováním vlastního odběrného místa z vodní nádrže Slapy. „Vodohospodářská společnost Dobříš (VHS) v letošním roce zahájí instalaci prvních 400 chytrých vodoměrů v Dobříši. Přínosem by měl být okamžitý přehled o spotřebě a včasná indikace případných havárií,“ konstatoval místostarosta Tomáš Vokurka s tím, že VHS také ve spolupráci s vedením obce Voznice a vlastníky pozemků připravuje průzkum vydatnosti možných nových zdrojů vody pro Dobříš právě v lesích u Voznice.

V oblasti předcházení a likvidace odpadů budou probíhat další jednání se zástupci bytových domů, tak aby svoz odpadu byl i pro obyvatele bytovek adresný a umožňoval jim získávat slevu za třídění a snižování odpadu. „Po dohodě by měla vzniknout další chráněná uzamykatelná stání. I v letošním roce budeme bedlivě sledovat množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na území města a hledat cesty, jak jej snižovat,“ přiblížila plány města místostarostka Dagmar Mášová. Loni se uskutečnila na mnoha místech v Dobříši   výsadba stromů, květin a keřů. „Ve výsadbě budeme pokračovat, zaměříme se však více na péči o již existující zeleň. Z řady nápadů můžeme zmínit například projekt revitalizace zeleně v okolí budovy radnice a autobusových zastávek na Mírovém náměstí, kde město dokonce žádá o spolufinancování z dotačního titulu,“ dodala.

Komentáře