Basketballovým turnajem zkusili v Dobříši vyřešit sousedské spory

Foto: archiv města Dobříš

DOBŘÍŠ – V polovině týdne se na Dukeláku konal malý basketballový turnaj. Jeho cílem bylo přiblížit skupiny sportujících v této lokalitě s lidmi, kteří v ní bydlí. Předmětem sporů byla především hlučná hudba při sportování.

K nápadu uspořádat toto sportovní klání přivedlo vedení města vlastně řešení sporů na jednom z hřišť mezi bytovými domy. „Na jednom z těchto hřišť se scházela partička mladých, kteří si tam kromě házení míčem i pouštěli muziku, což ale vadilo lidem bydlícím v okolí. Ti to chodili řešit na radnici a my jsme se s nimi nakonec dohodli, že uděláme nějaký návštěvní řád a pokusíme se to tam nějak korigovat,“ přibližuje počátky nápadu dobříšský starosta Pavel Svoboda.

Jako možné řešení se ukázalo, že by mohl být turnaj, do nějž se zapojilo i vedení města v podobě starosty Pavla Svobody a místostarosty Tomáše Vokurky. To vše ve spojení s novým návštěvním řádem, který zakazuje hlasitou hudbu a stanovuje konec her na 19. hodinu večer. „Prostě jsme zkusili prolomit hranice a ukázat, že se umíme bavit společně,“ říká dobříšský starosta po skončení turnaje s tím, že možná letošní turnaj je začátkem nové dobříšské tradice.

Komentáře