Do konce února je možné požádat o výjimku z nočního klidu

Pokud akce přesáhne 22. hodinu, musí mít pořadatel povolenou výjimku.

PŘÍBRAM – Výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu každoročně schvaluje zastupitelstvo města na základě podaných žádostí. Pro letošní rok je možné žádost o výjimku podat do konce února.

„V průběhu roku se koná několik venkovních akcí, které přesahují do doby nočního klidu stanoveného v čase od 22 do 6 hodiny ráno. Pořadatelé těchto akcí mají do konce února možnost požádat o výjimku z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, aby mohli plánovanou akci bez problémů uskutečnit,“ připomíná tisková mluvčí městského úřadu Eva Švehlová.

Podněty na udělení výjimky z doby nočního klidu musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Náměty lze zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

Komentáře