Příbramská nemocnice bude usilovat o mamograf a pozici ombudsmana

PŘÍBRAM – Kromě nově zrekonstruovaných a vybudovaných prostor by příbramská nemocnice ráda zkvalitnila a rozšířila některé ze svých služeb. Po několika neúspěších by se ráda opět pokusila o zavedení screeningového mamografického vyšetření.

Od loňského roku se totiž změnily podmínky pro zařazení poskytovatelů do tohoto programu, které sice na jedné straně kladou na poskytovatele značné nároky nejen na věcné, technické a personální vybavení, na druhé straně však podmínky dostatečně zpřesňují a je možné se na vše připravit. Za tímto výkonem musí v současnosti cestovat stovky žen do Berouna nebo Prahy.

„Nápad na nové otevření celého procesu vzešel při nedávném kontrolním dnu. Toho se kromě náměstka hejtmanky Petra Pavlíka zúčastnil i příbramský místostarosta Miroslav Peterka, který mu tlumočil přání občanů. I když nám pojišťovny poskytování této služby v minulosti nenasmlouvaly, opět se o to pokusíme. V současnosti budeme připravovat veškeré podmínky pro to, abychom se mohli v budoucnu přihlásit do příslušné výzvy Ministerstva zdravotnictví a získali tak statut screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu,“ vysvětluje nové plány nemocnice její předseda představenstva Stanislav Holobrada.

V dohledné době se vedení nemocnice pokusí zavézt také funkci ombudsmana. Ten by měl fungovat jako ochránce práv pacientů a být tak důležitým milníkem v rámci vztahu nemocnice a pacienta. I to bylo jedním z bodů společného jednání s představiteli Středočeského kraje a města Příbram.

„Snahu vedení nemocnice o získání statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu vítám a rozhodně ji budu podporovat. Screening je součástí preventivních opatření a chápu ho jako nedílnou součást boje proti rakovině prsu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věřím, že se nám to podaří,“ uvedl Pavel Pavlík, který je náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví.

Martin Janota,

tiskový mluvčí Oblastní nemocnice Příbram

Komentáře