Do hlasování v participativním rozpočtu postoupilo devět projektů

Příbramská radnice.

PŘÍBRAM – Celkem devět z osmnácti navržených projektů participativního rozpočtu 2022 se dostalo do finále a bude bojovat o hlasy veřejnosti. Hlasování bude probíhat od 1. do 17. června.

Ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu veřejnost podala osmnáct návrhů. Všechny tyto návrhy prošly tzv. posouzením proveditelnosti a devět již bylo posunuto do hlasování, které bude probíhat prostřednictvím webu spolecne.pribram.eu od 1. do 17. června.

Na projekt je v letošním roce vyčleněna částka dva miliony korun, je tedy jisté, že projektů bude moci být vybráno více. O hlasy se ucházejí návrhy:

• revitalizace dětského hřiště v Jarolímkových sadech na Březových Horách,

• růžová zahrada na Hořejší Oboře,

• fotopoint,

• informační tabule na Svaté Hoře,

• SportCity Příbram u Nového rybníku,

• revitalizace dětského hřiště v Lazci,

• posezení v Aleji svobody v Zavržicích,

• revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem,

• odstranění skládky z cesty do školy u námětí Dr. Josefa Theurera.

Hlasovat lze anonymně a bezplatně prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 na webu spolecne.pribram.eu. Hlasující rozdělí své hlasy mezi několik návrhů, přičemž jednomu návrhu lze přidělit maximálně jeden plusový nebo minusový hlas. Celkem lze rozdělit tři plusové a jeden minusový hlas. Váha všech hlasů je shodná. Minusový hlas lze udělit až po rozdělení alespoň dvou plusových. V prvním kroku hlasování je třeba zadat své mobilní číslo, na které v esemesce přijde unikátní kód platný 15 minut. Pokud ho účastník hlasování nezadá včas, musí si stejným způsobem vygenerovat nový. Po vstupu do hlasování rozděluje hlasující plusové a minusové hlasy najednou. Z jednoho telefonního čísla je přípustné pouze jedno hlasování. V případě, že nemáte přístup k internetu, lze hlasovat v Informačním centru města v Pražské ulici.

Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Poté bude sestaven žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování. Náměty, u nichž je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny. Realizován bude automaticky nejúspěšnější projekt (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů). Z ostatních, z nichž se bude vybírat, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího až do vyčerpání dvou milionů korun. Pokud finance

nedostačují, bude o realizaci následujícího projektu v pořadí a dalším postupu rozhodovat rada města. Jestliže získají dva či více návrhů stejný počet bodů, provede se ten, který zaznamená menší počet minusových hlasů.

Minulé ročníky participativního rozpočtu 2018:

Příbram na projekt „pébéčka“ vyčlenila 1 000 000 korun. Celkem bylo předloženo 40 návrhů, posouzením proveditelnosti jich prošlo 31. Z hlasování 2498 lidí vzešly tři vítězné projekty:

– Cyklistická koncepce města Příbram na kole (673 hlasů) – 300 000 korun

– Renovace laviček v okolí Svaté Hory (639 hlasů) – 200 000 korun

– Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě (484 hlasů) – 600 000 korun

2019: Město uvolnilo 1 000 000 korun. Z 26 návrhů prošlo evaluací proveditelnosti 19 námětů, o kterých hlasovalo 1251 osob. Mezi vítěznými projekty byly:

– Drkoláč (373 hlasů) – 450 000 korun

– Rekultivace Svatohorské aleje (341 hlasů) – 200 000 korun

– Luční kvítí nad Haldou (304 hlasů) – 175 000 korun

2020: Příbram změnila podmínky, participativní rozpočet je vyhlašován jednou za dva roky s finanční dotací ve výši 2 000 000 korun. Celkem bylo předloženo 17 návrhů, podmínky proveditelnosti splnilo 10 námětů a celkem hlasovalo 2042 lidí. Zvítězily:

– Park pod Svatou (892 hlasů) – 900 000 korun

– Oddychová zóna Nová Hospoda (695 hlasů) – 1 000 000 korun

Eva Švehlová, DiS.

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře