Cestu z Příbrami na jih zkomplikuje bourání mostu a stavba nového

Přípravy na stavbu dálnice D4 mezi Milínem a Chraštičkami.

STŘEDNÍ A JIŽNÍ  ČECHY – Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, začne tento týden u Mirotic v pořadí již druhá demolice mostní konstrukce. Jedná se o most těsně za Miroticemi, přes který vede místní komunikace do Cerhonic a kříží budoucí dálnici D4. Nový most v místě by měl být dokončený v říjnu příštího roku.

Během odstraňování mostu nebude veřejnost cestující z Cerhonic do Mirotic omezena na dopravní obslužnosti, protože vedle starého mostu vznikl nový, provizorní, který se bude používat do doby dokončení stavby nového mostu. Motoristé cestující po I/4 budou po dobu bourání mostu navedeni na objízdné trasy. Vozidla do 22 tun budou projíždět přes Mirotice, vozidla nad 22 tun pojedou trasou přes Písek, Záhoří, Oslov a Zvíkovské Podhradí.

Odstranění starého mostu je plánováno na minimální možnou dobu a bude trvat 3 dny, a to od 11. 10. od 6 hodin do 13. 10. do 22 hodin. V tomto termínu bude stávající most odstraněn, odveze se suť a namontují se betonová svodidla.

Jde již v pořadí o druhou mostní konstrukci, která se při stavbě D4 odstraňuje a bude nahrazena novou. V červnu stavbaři během tří dní zdemolovali také most na mimoúrovňové křižovatce u Mirotic, který převáděl silnici I/4 přes silnici druhé třídy.

V celém nově budovaném úseku D4 z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 přemostěními. Jedním z nich je i lávka pro pěší u Rtišovic, která poslouží jako cesta k autobusové zastávce. Jsou mezi nimi i ekodukty, tedy mosty, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Po zprovoznění celé dálnice v roce 2024 bude takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat 20. Mezi technicky zajímavé stavby na trase patří například estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Komentáře