Březnice není spokojená s opravou hlavního silničního tahu

Březnice

BŘEZNICE – Před dvěma roky došlo na první etapu rekonstrukce silnice I/19. Už od dokončení stavby se projevují také nedostatky. Jsou to hlavně propadající se revizní šachty, uliční vpusti a místy drolící se obrusná vrstva.

Ještě před dokončením stavby byla výška revizních šachet v šesti případech opravena, avšak v současné době je potřeba další oprava minimálně v 8 případech. Zhotovitel stavby, firma Robstav s podle slov starosty Březnice Petra Procházky s městem nekomunikuje a investor ŘSD odpověděl, že na vše se vztahuje záruka 36 měsíců, která bude samozřejmě uplatněna.

Březnice není vlastníkem stavby, investorem a ani zhotovitelem, tudíž má jen málo možností dosáhnout nutných oprav ještě před uplynutím záruční lhůty. Proto není jasné, kdy budou tyto vady odstraněny.

Komentáře