Bezpečné Brdy: Společná iniciativa dvou krajů pro ochranu CHKO Brdy

Foto: Policie ČR

BRDY – Pohyb po území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy nabízí nyní nový rozměr. Projekt nazvaný „Bezpečné Brdy“, který zajišťuje bezproblémovou interakci návštěvníků s touto oblastí, byl v těchto dnech představený veřejnosti.

Policisté z Plzeňského kraje ve spolupráci se svými kolegy ze Středočeského kraje vytvořili projekt „Bezpečné Brdy“, jehož cílem je zabezpečit pohyb návštěvníků v CHKO Brdy v souladu s návštěvním řádem. Důležitou součástí tohoto projektu je zvyšování povědomí o zákazu vjezdu motorových vozidel do této oblasti a vyznačení míst, kde mohou návštěvníci legálně parkovat.

Druhé představení projektu „Bezpečné Brdy“ se uskutečnilo ve středu 15. srpna a návštěvníci této malebné oblasti při něm obdrželi informační leták, který obsahuje důležité pokyny. Řidiče vozidel informuje o striktním zákazu vjezdu motorových vozidel do oblasti Brd a poukazuje na místa, kde mohou nalézt vyhrazená parkoviště. Pro turisty je leták cenným zdrojem pravidel správného chování, zohledňujících jak jejich vlastní bezpečí, tak i ochranu přírody.

Kromě toho je na několika strategicky umístěných místech k dispozici nálepka s QR kódem. Tímto inovativním způsobem mohou návštěvníci získat další informace o projektu a pokyny, které jsou klíčové pro dodržování pravidel v CHKO Brdy.

Projekt „Bezpečné Brdy“ se snaží vytvořit atmosféru respektu k přírodě a pravidlům. Tímto způsobem chce zajistit, aby návštěvníci této oblasti, rozkládající se na území dvou krajů, mohli prozkoumávat její krásy s ohledem na ochranu a udržitelnost.

Komentáře