Běžkařům letos s hledáním tras v Brdech pomůže mapa

Foto: archiv města Příbram

BRDY – S blížící se zimou se vrací otázka, jak to bude v Brdech s běžkařskými stopami? Příbram proto předložila Vojenským lesům a statkům (VLS) zkušební návrh tras pro letošní sezónu. Po několika jednáních a připomínkovém řízení i s dotčenými obcemi došlo ke společné dohodě.

„Rok se s rokem sešel a my se bohužel nacházíme v té samé situaci jako vloni. Nemáme nástroj, jakým bychom mohli efektivně a koncepčně řešit nejen aktuální požadavky běžkařů, ale i jiné problémy související s rozvojem turismu v Brdech,“ říká příbramský starosta Jindřich Vařeka s tím, že stejně jako minulý rok město vyvinulo iniciativu s cílem zajistit dohodu s VLS, zastupující vlastníky pozemků, a Správou CHKO Brdy, jako orgánem ochrany přírody, ohledně zimní údržby brdských komunikací.

Výsledkem jednání pro letošní zimní sezónu je zkušební návrh cest, které nebudou ošetřeny zimní údržbou. Hovoří se v něm o úpravě více než 75 km cest. Na mapě budou také vyznačené ty trasy, které nebudou ošetřeny vůbec, také ty, které budou pouze pluhovány, ale také komunikace, které budou ošetřeny a to včetně posypu.

„Podle tohoto návrhu upravíme údržbu komunikací s ohledem na svoji hospodářskou činnost. Provedeme mimořádná opatření a změnu zimní údržby se zřetelem na ochranu přírody,“ ujišťuje veřejnost ředitel VLS Petr Švadlena a přidal informaci, že sněžná vozidla, resp. strojová úprava běžkařských tras, není ani letos v Brdech povolena.

Díky dohodě s VLS mohou běžkaři využít v Brdech cesty, na kterých se pravidelně drží nejhlubší sněhová pokrývka po nejdelší období roku. Vzniká tak základní síť cest, které lze lyžařům doporučit k využití v letošní zimní sezóně.

Zároveň by ale všichni návštěvníci Brd měli počítat i s novým Opatřením obecné povahy ministerstva obrany z 9. října letošního roku o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem vstupu v bývalém vojenském výcvikovém prostoru s důrazem na to, že je prioritní dodržovat opatření uvedená v tomto nařízení a také respektovat aktuální značení v terénu bez ohledu na návrh tras pro letošní sezónu

Komentáře