Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Foto: HZS Středočeského kraje

STŘEDNÍ ČECHY – Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu číslo PVI_2019/44 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Platí od soboty 20. dubna až do odvolání.

Výstraha byla vyhlášená vzhledem k tomu, že hasiči v posledních dnech vyjížděli několika lesním požárům, mimo jiné zasahovali například v Brdech nebo u Kamýku nad Vltavou, a kvůli dlouhodobému suchu.

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  c) používání zábavní pyrotechniky,
  d) jízda parní lokomotivy,
  e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
  g) vypouštění „lampionů štěstí“,
  h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!              

Komentáře