Oprava silnice u Chraštic skončí výrazně dřív, než se předpokládalo

Foto: ŘSD

CHRAŠTICE – Ředitelství silnic a dálnic má dobrou zprávu pro řidiče, kteří cestují po silnici I/4. Opravovaný úsek mezi Milínem a Chrašticemi se podaří uvést do provozu ještě dříve, než se původně předpokládalo.

Termín uvedení do provozu celého opravovaného úseku byl podle harmonogramu stanoven na 6. srpna. „Původně jsme plánovali zkrácení tohoto termínu na 30. července, nicméně nyní již chceme opravený úsek uvést do provozu s téměř třítýdenním předstihem. Už v úterý 20.července tak řidiči tímto úsekem projedou bez omezení v režimu 1+1, jak byli zvyklí před opravou,“ říká Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.

Po dobu víkendu od pátku 16.7 od 15 hodin do pondělí 19.7 do 6 hodin ráno bude dočasně odstraněno dopravní omezení v posledním opravovaném úseku a po dobu víkendu tudy řidiči projedou bez omezení v režimu průjezdu stavbou s omezením maximální rychlostí na 50 km/h. „V pondělí 19.července se tam pak ještě kyvadlová doprava na chvílí vrátí,“ dodává Buček.

ŘSD současně připravuje zahájení navazující opravy silnice I/4 Chraštice-hranice Středočeského kraje. „Aktuálně probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Obdrželi jsme celkem sedm nabídek a 12. července jsme vybrali tu ekonomicky nejvýhodnější. Nyní do 27. července běží zákonem stanovená lhůta pro podání námitek neúspěšných uchazečů. Pokud v další přípravě nenastanou neočekávané průtahy, opravu bychom rádi zahájili již v průběhu září tohoto roku, abychom do zahájení zimní údržby 1. listopadu, stihli opravit co největší část tohoto úseku silnice I/4, která již není v dobré kondici,“ doplnil Martin Buček.

Komentáře