Zdraží svoz odpadu v Příbrami o 120 korun? To dnes projednají zastupitelé

PŘÍBRAM – Dnes odpoledne zasedá opět městské zastupitelstvo, které má mít podle pozvánky na programu 21 bodů. Nicméně minimálně o zařazení jednoho dalšího bodu se bude hlasovat na začátku zasedání. Tím má být zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.

Koncem listopadu radnice informovala, že jedním z bodů zasedání bude návrh za zdražení vody v Příbrami o 12,57%. Počátkem listopadu pak rada města jednala i o zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. V současné době platí soukromé osoby za tuto službu v Příbrami 600 Kč za osobu a rok. Podle návrhu, který míří do zastupitelstva, by to mělo být 720 korun s tím, že pokud bude návrh zastupitelstvem schválený, tak by měl platit od 1. ledna 2023.

Zda dojde či nedojde v příštím roce ke zdražení svozu komunálního odpadu, bude záležet na tom, zda zastupitelé schválí návrh obecně závazné vyhlášky, ovšem vzhledem k tomu, že návrh podává rada města a rozložení sil v zastupitelstvu je takové jaké je, tak dá předpokládat, že s podporou i některých „opozičních“ stran by návrh mohl projít.

V letošním roce město počítá s celkovými náklady na svoz komunálního odpadu okolo 29 milionu korun. Pokud projde navýšení poplatku, tak by od poplatníků v příštím roce vybralo částku okolo 23 milionů Kč.

Samozřejmě i v oblasti likvidace odpadů rostou náklady, nicméně příbramský systém nenutí obyvatele k třídění odpadu, mimo jiné i proto, že popelnic můžete mít, kolik chcete a stále zaplatíte jen 600 Kč za osobu na rok – v současné době. Tudíž například domácnost o dvou lidech má dvě popelnice, zatímco domácnost o pěti osobách jednu a tak de facto nechává jednou týdně vyvážet menší objem odpadu než ta dvoučlenná, která navíc městu platí méně. Pak se nabízí otázka, zda lidem vyplatí třídit?

V jiných městech jako je Dobříš či Sedlčany je systém nastavený jinak. Například v Sedlčanech se platí nikoli za osobu, ale za nemovitost a lze si svoz nastavit jednou za týden nebo jednou za 14 dní. V Dobříši zase lidé dostávají pytle na tříděný odpad, aby s ním nemuseli ke sběrným hnízdům a město je pak samo sváží.

Při posledním navyšování poplatku v Příbrami na současných 600 korun starosta Jan Konvalinka uvedl: „Častým argumentem občanů ve spojitosti se zvyšujícími se poplatky je to, že za tříděný odpad města dostávají zaplaceno. Opak je pravdou. V minulosti byl tříděný odpad od měst a obcí vykupován, dnes naopak platíme za každou tunu vytříděného a odevzdaného odpadu. Nyní se mnozí začnou zamýšlet nad tím, zda má cenu třídit. Ano, má. Třídit odpady je třeba ne z ekonomického, ale především z ekologického hlediska. Schválené navýšení o čtyři koruny měsíčně přece za čistější přírodu stojí.“

No nevím, kdy byl naposledy starosta pěšky ve městě, ale k naplnění jeho slov o čistější přírodě z roku 2020 příliš nedošlo…

Komentáře