Zastupitelé budou jednat o darování protipovodňových stanic

PŘÍBRAM – Zastupitelé budou v pondělí rozhodovat o darování protipovodňových stanic sedmi obcím. Varovné protipovodňová stanice je zařizeni k pozorováni a měřeni vodního stavu v hlásném profilu vodního toku, vybavená varovným systémem (rozesíláni SMS zpráv). 

Město Příbram v roce 2012 vybudovalo na území ORP Příbram několik hlásných profilů kat. C. Jeden profil v Příbrami a ostatní na území jiných obci. Cílem bylo zajištěni hlásné povodňové služby. Profily byly vybaveny stanicemi. Vybudování bylo podpořeno dotaci z Operačního fondu životního prostředí. Pořizovací cena jedné stanice se pohybovala od 64 776 do 74 160 Kč.

Vlastníkem stanic je doposud město Příbram, po dobu udržitelnosti bylo povinno zajistit funkčnost všechs stanic. Doba udržitelnosti skončila a Odbor životního prostředí MěÚ  navrhuje převedení stanic do vlastnictví jednotlivých obci formou daru. Starostové obci přijeti daru přislibili.

Jedná se o dar celkem osmi stanic obci Bohutin, Obecnice, Višňová, Ostrov, Věšín, Svojšice a dvě stanice obci Tochovice. 

Důvodem převedeni stanic je že, stanice v profilech kategorie C jsou důležité především pro obce, využití pro ORP je okrajové, obsluha všech stanic je pro město organizačně a časově náročná. A tak dojde k úspoře finančních prostředků (náklady na výměnu baterii, údržba, opravy, služby serveru).

 

Komentáře