S novým rokem přichází i poplatky za odpad nebo za psa

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Začal nový rok a s ním i některé povinnosti pro obyvatele města, mezi které patří i uhrazení poplatku za svoz odpadu a vlastnění psa. Na zaplacení obou poplatků má veřejnost tři měsíce. Musí být zaplacené do konce března.

Výše poplatku za odpad se nezvyšuje, je stejná jako v loňském roce, tedy 552 Kč za osobu za rok. Nemění se ani výše poplatku za psa, ten mám ale několik sazeb. V Příbrami lidé platí nejčastěji poplatek za psa v rodinných domech za prvního 500 korun a za dalšího 900 Kč a v bytech za prvního 900 korun a za dalšího 1 350 korun. Splatnost poplatku je pro letošní rok stanovena na datum 31. března, platit se však může již od ledna.

Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby:
1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:
a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),
2) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Příbram:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro – pokladna,
3) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

Občané se na ekonomický odbor mohou obracet se svými dotazy i prostřednictvím e-mailu: popelnice@pribram.eu

Sazba poplatku za psy je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů: http://pribram.eu/files/post/100171/ozv_2010-3.pdf

Komentáře