Zastupitelé budou dnes jednat o dotacích i žádosti o prodej bytů

PŘÍBRAM – Dnes se opět po měsíci sejdou příbramští zastupitelé. Zasedání začíná v 16 hodin v Estrádním sále kulturního domu. Na programu je celkem 29 bodů. Vzhledem k tomu, že mezi nimi je i rozdělování dotací, tak se dá předpokládat, že dnešní zasedání bude patřit k těm delším.

Je už nepsanou tradicí, že pokud se jedná o rozdělování peněz, především do sportu, tak se strhne vášnivá a dlouhá debata. Není divu, neboť je to oblast, ve které má asi nejvíce zastupitelů střet zájmů. Nicméně dá se předpokládat, že se žádné velké změny proti předchozím letům konat nebudou.

Dalším bezpochyby zajímavým bodem bude žádost části nájemníku z domů čp. 15 – 18, na roohu ulic Špitálská a Milínská, tedy tzv. Špalíčku, o odkup jejich bytů. Jedním z žadatelů je i radní Renáta Vesecká (Příbramáci pro Příbram). Tato žádost je zastupitelstviu předkládána už poněkolikáté, stejně jako například žádali nájemníci z domu čp. 132 na rohu Pražské a Pivovarské ulice, a v obou případech je zastupitelé zamítli, protože oba domy jsou na seznamu nemovitostí, které si město chce ponechat. Takže i tady se dá očekávat poměrně dlouhá a vášnivá diskuze.

Třetím zajímavým bodem je pak návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nyní lidé v Příbrami platí 600 korun za osobu a rok. Niméně by nemělo dojít ke změně výše poplatku, ale poze v návaznosti na nový daňový balíček dochází k novelizaci vyhlášek o místních poplatcích.

 

Komentáře