Zdabořáci chtějí u obchvatu města protihluková opatření

PŘÍBRAM – Občané místní části Zdaboř se prostřednictvím osadního výboru obrátili na zastupitele o pomoc při prosazení protihlukového opatření při výstavbě jihovýchodního obchvatu města Příbram, která povede touto místní částí.

Tyto protihluková opatření nejsou součástí projektu ŘSD, ale při veřejném projednání v Příbrami, kterého se účastnil premiér a ministr dopravy, je tehdejší starosta města Jindřich Vařeka přislíbil prosadit.

Žádost osadního výboru už podpořila zastupitelka Dagmar Říhová (Šance pro Příbram), která požádala o projednání celé situace v radě města. „Zastupitelstvu by měl být v následujícím období předložen plán rady města, jak dál v této situaci postupovat,“ uvedla.

Podobně se na věc dívá i zastupitelka  Jiřina Humlová (KSČM). „Na nejbližším zastupitelstvu vznesu dotaz, jak pokračuje jednání o protihlukových opatřeních. Pokud vím, tak bylo dohodnuto, že protihlukový val se vybuduje současně s obchvatem a město se na tom bude podílet a po výstavbě tento protihlukový val bude v majetku města, tedy i s povinností se o něj starat. Doufám, že tento příslib stále platí,“ řekla Jiřina Humlová.

Rada města už se žádostí zabývala, jak potvrdila místostarostka města Zorka Brožíková. „Žádostí o pomoc a spolupráci jsme se zabývali na radě města. Kompetenci řešení této záležitosti převzal místostarosta Martin Buršík,“ konstatovala.

    

Zda se protihluková opatření nad rámec projektu druhé části jihovýchodního obchvatu budou realizovat či ne, bude zřejmě předmětem dalších jednání s ŘSD a na zastupitelstvu města. Je to zřejmě další věcí, kterou bude muset „dotáhnout“, po odstoupení Jindřicha Vařeky s postu starosty, nově zvolené vedení města.

Text žádosti osadního výboru Zdaboř:

Vážený zastupitelé,

obracíme se na Vás se sdělením, ve kterém je skryta žádost o pomoc a spolupráci.

Příbram dlouhodobě usiluje o výstavbu obchvatu města, aby se z hlediska dopravy ulevilo některých městským částem. Víme, že v minulosti se hovořilo o mnoha nejrůznějších variantách vedení obchvatu, a jsme – byť mnozí neradi – srozuměni s tím, že obchvat bude veden jihovýchodním směrem. Dotkne se městské části Příbrami, ve které žijeme, vychováváme děti či vnoučata, trávíme volný čas, sportujeme a relaxujeme. Drtivou většinu obyvatel žijících v blízkosti plánovaného obchvatu trápí, že dojde ke znehodnocení přírody, kterou máme v těsné blízkosti a již využívají také lidé z jiných částí Příbrami. Postupně se však sžíváme s tím, že obchvat je třeba vybudovat. Někteří z nás sdílejí i přesvědčení, že je to morálně odpovědné vůči příbramským spoluobčanům, kteří žijí dlouhá léta podél současných dopravních tepen. Ostatně mnozí z nás jsou řidiči, kteří přispívají ke zvyšování dopravních toků.

S tímto porozuměním se obracíme na Vás jako zástupce města a žádáme o podporu. Pokud už obchvat má vést v blízkosti našich domů a znehodnotit část přírody v okolí, chtěli bychom, aby město s námi spolupracovalo na zvýšení ochrany před šířením hluku a prachu, který provoz stavby přinese. Doposud víme, že v celé délce obchvatu, který bude procházet v těsné blízkosti Zdaboře, Žežic a Brodu není naplánováno téměř žádné protihlukové opatření. ŘSD je nechce vybudovat, protože prý nebudou překročeny platné normy. Provedená hluková studie zadaná ŘSD jistě odpovídá všem současným předpisům a normám. Hlukové limity jsou však nastaveny na poměrně vysoké hodnoty. Také víme, že realita provozu bývá odlišná, než je předpokládaná situace. Potvrzují nám to například lidé žijící v blízkosti nedávno dobudované dálnice R4 u Dubence. Na tomto i jiných příkladech vidíme, jak ošidné mohou být normy a měření hluku „dosud neexistující dopravy“.

Byli bychom rádi, pokud by bylo možnost zasadit se silou Vašeho hlasu o to, aby město Příbram více přihlédlo k naší obavě.

Navrhujeme několik možností:
– Opětovně otevřít jednání se zástupci ŘSD a znovu diskutovat možnost vybudování protihlukových stěn, a to nejlépe, pokud by tuto ideu přijalo za svou vedení města a zastupitelé.
– Nechat spočítat, kolik by stálo protihlukové opatření v blízkosti obchvatu, a vytipovat kritická místa, kde lze předpokládat šíření hluku k obydlím (výše položené pasáže obchvatu, mosty atd.). Protihluková stěna by podle našeho názoru měla být instalována minimálně v místech, kde bude komunikace vedena nad úrovní stávajícího terénu. Vzdálenost komunikace od obytných budov menší než 200 m bude pro obyvatele zatěžující.
– Přijmout plán pro několik následujících let a každý rok vyčlenit v městském rozpočtu určitou finanční sumu, která by v příštích letech posloužila pro vybudování protihlukových stěn z městských prostředků.
– Zvážit možnosti čerpání financí na vybudování protihlukových stěn či valů z dotačních titulů.

Samozřejmě uvítáme další pomoc, radu či zkušenost. Jsme pro jakoukoliv spolupráci a konstruktivní řešení. Chceme, aby obchvat pouze nepřenesl dopravu do jiné části města, a nedošlo tak k zatížení jiné části obyvatel. Nebylo by to řešení dobré pro nikoho. Na úrovni osadních výborů jsme pro snížení dopadů udělali maximum, co jsme mohli. Domníváme se, že nyní by mělo pomoci město.

Rádi bychom Vás v následujících dnech či týdnech požádali o reakci.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost. OsV Zdaboř

 

Komentáře