Kraj řeší nedostatek míst ve školkách

Jiří Snížek (vlevo) při jednání s zástupci neziskovky. Foto: Středočeský kraj.

STŘEDNÍ ČECHY – Rodiče zhruba šesti tisíc dětí mají problém ve Středočeském kraji s umístěním dětí do mateřských škol. Snažíme se problém řešit všemi dostupnými způsoby. Pomoci při řešení svízelné situace by mohla i neziskovka Sto skupin.

Právě ta se snaží o rozvoj školek a dětských skupin tak, aby děti měly možnost poznávat a učit se v bezpečném prostředí a za podmínek, které si jejich rodiče mohou dovolit a zároveň měli možnost chodit do práce.

„Naším cílem je dostat se do stavu, abychom měli síť školek a skupin rozvrstvenou tak, aby byl dostatek míst pro všechny děti co nejblíže jejich bydliště. Problém kraje totiž je, že v leckterých městech a obcích našeho kraje je kapacita dostatečná. Jinde je ale naopak mnoho dětí na malou školku,“ konstatoval Jiří Snížek, námětek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování při setkání se zástupcem neziskovky.

Komentáře