Vzpomínková výstava a rozločení s výtvarníkem Lubomírem Peškem v Památníku Vojna

Lubomír Pešek. Foto: archiv L. Peška

LEŠETICE – V Památníku Vojna bude od 9. 9. do 30. 10. k vidění vzpomínková výstava výtvarníka Lubomíra Peška, který v letošním roce zemřel. Ve čtvrtek 8. 9. od 18 hodin se uskuteční její zahájení, na něž jsou zváni nejen přátelé a spolupracovníci Lubomíra Peška, ale i široká veřejnost.

Lubomír Pešek (6. 5. 1952 – 23.6. 2022) soukromě vystudoval v ateliéru ak. Malíře a sochaře Ivana Lošáka. Byl členem spolku Mánes (od r. 1992) a Středočeského sdružení výtvarných umělců (od r. 1989), spoluzakladatelem Nezávislé umělecké společnosti (2000), autorem projektu putovního obrazu Orbis Pictus. Jeho díla jsou ve veřejných i soukromých sbírkách v ČR, Holandsku, Německu, Rakousku, Slovensku. K jeho výstavám vyšlo 11 katalogů.

Komentáře