Vzniká kolem Sportovních zařízení města Příbram nová kauza?

PŘÍBRAM – V neděli dostali příbramští zastupitelé, policie i některá média poměrně obsáhlý mail od jistého Františka Růžičky z Příbrami. Ten v něm kritizuje situaci v příspěvkové organizaci města Sportovní zařízení města Příbram (SZM). Kritizuje především jejich činnost pod vedením místostarostky Aleny Ženíškové.

Autor rozeslaného mailu například uvádí, že „některé téměř 20 let zkušené pracovníky např. ekonoma p. Fiřtíka, který je v předdůchodovém věku a roky vedl SZM s vyrovnanými rozpočty, nechala právě propustit z důvodu pravděpodobné nepohodlnosti. Byl příliš informován a zasvěcen do hospodaření SZM.“

Ovšem je veřejným tajemství, že už starosta Josef Řihák v době kdy byl ředitelem SZM Pavel Pikrt, po něm požadoval ukončení pracovního poměru s ekonomem Václavem Fiřtíkem pro překračování jeho kompetencí a porušování pracovní kázně. Tento požadavek poté přešel i na nového ředitel Jiřího Holobradu. „Podle mě je Jiří Holobrada slušný člověk, ale když nastoupil do SZM, tak ho do funkce uváděl právě Fiřtík a on se mu pak cítil zavázaný, tak nad ním přivíral oči a to mu zlomilo vaz,“ říká jeden z bývalých zaměstnanců SZM, který si nepřál být jmenován. Navíc Václav Fiřtík nikdy neměl problém dát výpověď někomu, kdo byl před důchodem a podobně.

V reakci města se k propuštění ekonoma Fiřtíka uvádí: „K osobě pana Fiřtíka můžu dále sdělit, že tento pracovník porušil pracovní kázeň, v mnoha případech překročil své kompetence, a proto byl jeho pracovní poměr v SZM s ředitelem Mgr. Slabou ukončen dohodou.“ Nicméně ač tak či tak je propuštění Václava Fiřtíka rozhodně přínosem pro celou organizaci a mělo k němu dojít už dávno.

K zaslanému mailu Františka Růžičky vedení města prostřednictvím tiskové mluvčí uvedlo, že se proti pomluvám v tomto dopise bude místostarostka Alena Ženíšková bránit právní cestou.

Komentáře