Výměna vodohospodářských sítí v Milínské ulici se výrazně dotkne dopravy

Milínská ulice v Příbrami.

PŘÍBRAM – O opravě Milínské ulice se také v Příbrami mluví už několik let. Sliboval ji například už v roce 2018 tehdejší ministr dopravy Dan Ťok při své návštěvě Příbrami. Ovšem jak se ukázalo o rok později, před samotnou opravou silnice, která spadá pod Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), musí město nejdříve v její části opravit kanalizaci.

Stavební práce na výměně vodohospodářských sítí v Milínské ulici  chce město zahájit v druhé polovině prázdnin. Stavební činnost bude rozdělena do tří etap a výrazným způsobem omezí provoz.  „Jde o úsek od Špitálské ulice po Mixovu, kde půjde vyloženě o kompletní výměnu a přibližně dvacet až třicet šoupadel, protože jsou z roku 1957,“ připomněl místostarosta Martin Buršík.

Milínská ulice je komunikací I. třídy, což znamená, že je v majetku státu a ve správě ji má Ředitelství silnic a dálnic. Právě ŘSD tedy bude zajišťovat avizovanou rekonstrukci povrchů. Této části rekonstrukce ovšem musí předcházet výměna vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví města.

Práce na výměně vodohospodářského majetku města začnou v srpnu a provádět je bude 1. SčV, a. s., která zakázku vysoutěžila za necelých 21 milionů Kč bez DPH. Stavba bude rozdělena do tří etap, které si vyžádají dopravní uzavírky. První etapa se dotkne spodní části Dlouhé ulice v úseku od křižovatky s Milínskou až po budovu bývalé základní školy. Druhá etapa bude probíhat již přímo v Milínské ulici, a to v úseku mezi křižovatkami ulic Dlouhá a Alešova, ve třetí etapě se stavba posune mezi ulice Alešova a Mixova.

„Při zmíněné výměně vodohospodářského majetku města se bohužel neobejdeme bez dopravních uzavírek, které budou komplikovat také parkování v dané oblasti. Pro účely parkování bude uvolněno parkoviště na Flusárně. Způsobené komplikace nás mrzí, ale jiným způsobem nutnou výměnu potrubí není možné udělat,“ dodal místostarosta Buršík.

Od termínu ukončení této akce se bude odvíjet termín zahájení rekonstrukce  Milínské ulice ze strany ŘSD. „Pokud tedy město dokončí rekonstrukci kanalizace v tomto roce, mohli bychom opravu I/66 v Milínské ulici zahájit již v příštím roce,“ doplnil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Komentáře