Voda ve sledovaných koupalištích je dobrá

Koupaliště Nový rybník v Příbrami.

PŘÍBRAMSKO – Horko posledních dní ve spojení s letními prázdninami a dobou dovolených vyloženě láká k vodním radovánkám. Hygienici proto také sledují kvalitu vody v několika vyhledávaných lokalitách. Na Příbramsku je to konkrétně na 12 místech vždy ve čtrnáctidenních intervalech.

Začátkem tohoto týdne proběhla na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelná kontrola spojená s odběrem vod. „Již při vizuálním hodnocení přímo při vlastních odběrech bylo patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu, což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků,“ uvádí hygienici.

Na přehradní nádrži Orlík došlo oproti výsledkům před 14 dny ke zvýšení obsahu chlorofylu a tím pádem se i mírně zhoršila průhlednost, voda má však nadále dobrou kvalitu, a ve všech sledovaných profilech byla hodnocena stupněm 1. Sinice jsou, tak jako každoročně, součástí fytoplanktonu, ve vyšších počtech se zatím nevyskytují.

Rovněž na nádrži Slapy, která je vedle Orlíka další významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná a na všech sledovaných místech je hodnocena stupněm 1. Lze je doufat, že současný charakter počasí tento příznivý vývoj udrží co nejdéle.   

Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené, jak již bylo výše uvedeno sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. Jedná se například o lokalitu Nový rybník a Pilský rybník v Příbrami. „Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové,“ doplňují hygienici.

Komentáře