Vězni mají novou zahrádku

Foto: archiv Věznice Příbram

BYTÍZ – V rámci zkrášlení okolních prostorů víceúčelové haly ve Věznici Příbram, financované z Norských fondů, bylo při pracovních a zájmových aktivitách s odsouzenými provedeno zatravnění přilehlých ploch.

Na části plochy vznikla zahrádka, kde musela být jílovitá půda nahrazena půdou úrodnější. Kromě zeleniny, jako paprik, rajčat, cibule, či mrkve se na ní pěstují i bylinky. Největším úspěchem pěstitelů jsou tři druhy melounů, které při sklizni dosahovali až 7 kg váhy. Semena byla uchována. Za zmínku stojí i dřevěná studna vyrobena ze zbytkového materiálu, která se ihned stala ikonou víceúčelové haly.

Komentáře