Novák by se mohl otevřít už jedenáctého května, potom postupně i další střediska SZM

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Předpokládaný harmonogram postupného otevírání jednotlivých středisek a provozů Sportovních zařízení města Příbram v návaznosti na postupné uvolňování nařízení státu, která byla přijata z důvodu pandemie onemocnění covid-19.

Areál Nový rybník

Celý areál Nového rybníka, včetně SeZaM bistra, které bude fungovat formou výdejního okénka bez vnitřních prostor, bude s největší pravděpodobností otevřen 11. 05. 2020, a to opět za specifických podmínek: V areálu bude přítomen dozor areálu (případně městská policie), který bude dohlížet na dodržování nařízení, jako dodržování rozestupů u bistra (ve frontě 2 m rozestup, posezení u bistra 4 – 5 m od sebe), dodržování nošení roušek (s výjimkou provozování sportovní aktivity), odstupy osob (minimálně 2 m), shlukování max. 10 osob apod. (Přesné podmínky budou specifikovány).

Uzavřena veřejnosti zůstane ohrada Minizoo a dle aktuálního rozhodnutí bude upraven provoz toalet. V provozu zatím nebude půjčovna sportovního vybavení a nadále platí zákaz prodeje ubytování. To bude v případě příznivého vývoje pandemie covid-19 povoleno od 25. 05. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány).

Foto: SZM Příbram

Aquapark

Plavecký bazén se saunou by se mohly veřejnosti otevřít 25. 05. 2020, avšak tyto provozy jsou natolik specifické z hlediska požadavků na hygienu, omezení pohybu osob apod., že tento termín je v tuto chvíli opravdu pouze orientační. Bližší informace a podmínky provozu, jako počet vpuštěných osob, vyloučené skupiny, požadavky na desinfekci apod. prozatím nebyly blíže specifikovány. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Sportovní hala  – Předpokládaný termín zpřístupnění sportovní haly veřejnosti je 25. 05. 2020, avšak konkrétní požadavky na provoz opět nejsou zatím přesně dané. (Přesné podmínky budou specifikovány).

Foto: SZM Příbram

Zimní stadion

Jako první se otevře velká hala a dle vytíženosti a počtu objednávek, se bude jednat o provozu malé haly.  Spuštění provozu velké haly je předpokládáno 25. 05. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Ubytování Zimní stadion, Aquapark a Areál Nový rybník

Dle aktuálního harmonogramu vydaného Ministerstvem zdravotnictví se za příznivého vývoje pandemie nákazy covid-19 počítá se zprovozněním ubytovacích služeb od 25. 05. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Foto: SZM Příbram

Venkovní bazén

Otevření venkovního bazénu je jako každým rokem naplánované na 01. 06., kdy budou muset být zřejmě také upravena některá pravidla a podmínky provozu. Provoz venkovních bazénů není prozatím blíže specifikován. (Přesné podmínky budou specifikovány).
 
V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že všechny uvedené informace jsou orientační a budou naplněny pouze za příznivého vývoje situace kolem šíření onemocnění covid-19. Harmonogram se tak může lišit od reálné situace.

Komentáře