Vendula Behúnová: Schůzka studentů s radním Milanem Váchou 

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Ohledně chystaného sloučení obou příbramských gymnázií se koncem minulého týdne online sešli studenti Gymnázia pod Svatou Horou se středočeským radním pro školství a vzdělávání Milanem Váchou (STAN).

Své dojmy z tohoto setkání nám poslala Vendula Behúnová.

3 hodiny 55 minut a 8 vteřin. To je délka hovoru, kterou mi oznámil počítač poté, co byl telefonát úplně ukončen. Pravda, schůzka s radním Milanem Váchou a s paní hejtmankou Petrou Peckovou trvala asi o dvacet minut méně, i přesto bych chtěla poděkovat především panu radnímu za jeho čas a ochotu.  

Paní Pecková, jejíž přítomností jsme byli poctěni, a které bych tímto chtěla poděkovat za to, že si na nás v této nelehké situaci udělala čas, se ujala slova na úvodní čtvrthodinku, a vysvětlila studentům GSHPB, že její příběh o nedostačující kapacitě gymnázií a středních škol se týká Prahy a prstence okolo ní (okresy Praha-Východ a Praha-Západ) a nikoliv Příbrami. 

To ovšem není tak úplně pravda. Příbram je součástí Pražské integrované dopravy, každodenní dojezd na školy do hlavního města je tedy možný a vcelku snadný (i když si člověk musí trošku přivstat), a pokud se zde zruší šedesát gymnaziálních míst, většina studentů, kteří mají o tento typ studia zájem, bude dojíždět buď na Dobříš (stejně jako studenti z okresu Praha-Západ… zde dojíždějící z Mníšecka tvoří zhruba jednu třetinu studentů) nebo do Prahy (stejně jako studenti z okresu Praha-Západ), a tím se ještě zvýší konkurence. 

Pokud je potřeba postavit veřejné gymnázium v okresu Praze-Západ, pak by se jednoduše mělo postavit nové gymnázium na Praze-Západ. A pokud by bylo potřeba ještě dalších studijních míst, jsem si jistá, že by bylo možné zajistit, aby autobusy, které každé ráno odjíždí plné směr Praha, jezdily zpět do Příbrami plné studentů, se kterými se rádi budeme o naše gymnázia dělit, neboť to přispěje ke stálému zvyšování jejich kvality.  

Úvaha pana radního a paní hejtmanky, že pokud se těchto 60 studentů nedostane na gymnázia tady, nebudou pro studenty z okolí Prahy ,,hrozbou”, která pramení z toho, že minimální bodová hranice pro přijetí na gymnázia v Příbrami se pohybuje okolo 40 bodů, je zcela mylná. Pan radní Vácha jmenoval gymnázia v Kutné Hoře, Mělníku a Rakovníku jako školy s vyšší bodovou hranicí. Gymnázium v Kutné Hoře by muselo otevřít dalších 5 tříd, aby mohlo vzít i studenty, kteří překročí příbramskou hranici, jenže pan radní Vácha již nezmiňuje, že průměrný počet bodů, získaných u přijímacích zkoušek, je na našem gymnáziu stejný, jako v Mělníku (70 b.) a na gymnáziu Legionářů dokonce nejvyšší ze všech jmenovaných škol (83 b.).  

Asi po 20 minutách paní Peckovou zradilo připojení a zbytek našeho setkání na naše dotazy odpovídal pan radní Vácha.  

Důvod zrušení našeho malého gymnázia s optimalizačními tabulkami nemá podle pana radního nic moc společného. Na seznamu je vlastně jen proto, že ho Kraj neúspěšně ruší už asi dvě dekády. Panu radnímu Váchovi prý s ohledem na tento fakt připadá naše škola neperspektivní. To mi přijde velice zarážející, neboť naše škola se stala součástí prestižního celoevropského projektu Erasmus+ právě díky plánu do budoucna, který pro ni připravil náš skvělý pan ředitel Mgr. Pavel Karnet, z čehož vyplývá, že naše škola je dostatečně perspektivní pro Evropu, ale nikoliv pro Kraj a pana radního.  

Byli jsme ale ujištěni, že pan radní Vácha předpokládá pokračování spolupráce jak v rámci tohoto programu, tak i s Pedagogickou fakultou UK. Jsme totiž jednou ze dvou (středních) škol ve Středočeském kraji, které měly tu čest stát se fakultní školou Karlovy univerzity.  

Tříhodinová debata se tak trochu točila v kruhu a většinu argumentů, které nám pan radní Vácha předkládal, jsme již slyšeli někde předtím.  

V jeho ,,nezpochybnitelné” tabulce jsme našli (jako obvykle) hned několik zpochybnitelných údajů, když se v tabulce, znázorňující počet studentů na jednotlivých středních školách ve městě, objevili i ti studenti víceletých gymnázií, kteří by jinak byli na druhém stupni ZŠ.  

Snad ještě více zarážející pro mě byla odpověď na mou otázku, jestli tedy pozitivní motivaci, kterou máme my, studenti GSHPB, (ale asi ne vždycky studenti gymnázia Legionářů, což nemusí být chyba učitelů… k celému tématu jsme se navíc dostali neúmyslně a prakticky až omylem) a individuálnější přístup považuje za nevhodné pro SŠ, na což mi pan radní Vácha odpověděl, že se jedná spíše o záležitost prvních stupňů, mateřských školek a středních škol typu E, tedy těch kratších oborů, a ne gymnázií.  

Shodli jsme se ale na tom, že je potřeba více dbát na individuální přístup na druhých stupních ZŠ, z čehož mám upřímnou radost, i když si nejsem úplně jistá, jestli to pan radní Vácha nevidí jako způsob, jakým odstranit šestiletá gymnázia, která asi nemá úplně v oblibě…  

Později se pan radní Vácha nechal slyšet, že máme (jako studenti gymnázií) být schopní se adaptovat na nové prostředí po sloučení a on se těší, až uvidí, jak to dopadne. 

Během debaty mi došlo, že zde nejde o gymnázia, či optimalizaci. Pan radní Vácha je velkým příznivcem lyceí (reálných gymnázií), která v Příbrami nejsou naplněná, a představuje si, že těch 60 studentů půjde právě na tento typ škol, které vidí jako něco mezi gymnáziem a střední odbornou školou, kde tedy žák získá jak všeobecné vzdělání, tak i odborný základ a tedy dobrou průpravu pro vysokou školu. To, že realita je trošku jiná, nám ještě během debaty potvrdil absolvent našeho gymnázia a v současné době student druhého ročníku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.  ,,Z lidí, se kterými se bavím… řeknu, že jeden, ale nejsem schopen jmenovat.” Zní jeho tvrzení, co se týče počtu absolventů zdravotnického lycea na medicíně. 

Pan radní nás na začátku ujistil, že i když není pedagog, školství se věnuje již dlouho. To mě osobně ale uklidnilo asi tak, jako kdyby mi můj lékař oznámil, že medicínu sice nevystudoval, ale viděl všechny díly Dr. House i seriálu Byl jednou jeden… život, zvlášť když později vyslovil svou diagnózu, že naše gymnázium (respektive tedy ta vychýlená kapacita studentů gymnázií) je gangrénou vzdělávání v Příbrami a my se na Kraj můžeme koukat buď jako na lékaře, který se nám snaží zachránit život tím, že končetinu s gangrénou odřízne, nebo nebudeme schopni poznat, že nějakou nemoc máme a oni se budou jevit jako sadistický šílenec, který do nás řeže bezdůvodně. Tato diagnóza byla okamžitě zpochybněna právě výše zmiňovaným studentem medicíny.  

Tím nechci říct, že všechny kroky pana radního Váchy jsou chybné. Jsem si jistá, že je skvělým starostou a jsem si jistá, že i svou funkci radního pro oblast vzdělávání a sportu bere velice vážně a kroky, které podniká, jsou podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jen jsou, i podle jeho slov, dosti nepopulární a to z mnoha důvodů, které jsou známy jak panu radnímu, tak veřejnosti.  

Pan radní Vácha nechce upřednostnit všeobecné vzdělání na úkor odborných škol.  S tímto názorem souhlasím. Podle mě by se nemělo upřednostňovat ani jedno. A ani jedno by se nemělo rušit (optimalizovat).  

Také se často ohání tím, že odmítáme navrhnout jinou školu na optimalizaci. U toho mi vždycky v hlavě naskočí anglická fráze: ,,to throw somebody under the bus” a představa, jak my, studenti gymnázia, tlačíme naše kamarády z jiných škol pod kola červeného dvoupatrového londýnského autobusu. 

To prostě odmítáme udělat.  

Český překlad této fráze je ,,hodit někoho přes palubu” a i když naši vrstevníci na jiných středních školách umí plavat, ani ve snu by nás nenapadlo je předhodit žralokům, zvlášť když se loď, která se podle pana radního Váchy potápí, dá opravit bez toho, aby někdo přišel k úrazu.  

Můj návrh specializovat jednu či dvě třídy gymnázia Legionářů na jeden z těch perspektivních oborů, o kterých pan radní Vácha mluví, tak, jako je naše gymnázium specializované na jazyky, pan radní nepovažuje za reálný návrh.  

Sloučení škol se bude na krajském zastupitelstvu projednávat 29.3. a hlasovat se bude o každé škole jednotlivě. 

Z celé debaty jsem měla poměrně smíšené pocity, což jsem ale předpokládala. Názor pana radního Váchy se nám změnit nepovedlo a on zase nedokázal přesvědčit nás. Shodli jsme se pouze na tom, že nějaká optimalizace (i když bych radši použila slovo změna) je nutná.  

Nemyslím si ale, že nechápeme tu druhou stranu, to ne. My rozumíme tomu, proč a kvůli čemu se má naše gymnázium zrušit, ale zároveň i víme, že tohle není správné řešení pro Příbram ani pro Kraj, jednoduše proto, že z těch šedesáti žáků jich padesát bude chtít jít na gymnázium někam jinam, pokud Kraj nejdřív nezatraktivní ostatní obory. I přesto nás neopouští optimismus a upřímně doufáme, že zastupitelé nebudou zbytečně kousat do kyselého jablka, když jsou přece v sadě spousty chutných, sladkých plodů… 

  

           Vendula Behúnová 

 

Diskuse se zúčastnili zástupci všech ročníků a téměř všech tříd, mimo jinými Ema Davidová, Jiří Rotter, Kateřina Kuntová, Martina Janíková, Tobiáš Luft, Šárka Kameníková, Veronika Laffarová…  

Výzva studentů Gymnázia pod Svatou Horou zastupitelům Středočeského kraje:

Komentáře