Václav Dvořák: Postřehy z únorového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z únorového zasedání  městského zastupitelstva.

Únorového zastupitelstva jsem se bohužel nemohl osobně zúčastnit, byl jsem na pracovních cestách mimo Příbram. Nebudu tudíž komentovat jeho průběh. Přesto se zmíním o dvou věcech. Tou první je komentář jednoho z podkladových materiálů. Druhou je jedna pasáž následného komentáře našeho starosty k tomuto jednání.

Komentovaným materiálem je informace o účasti na jednáních finančního výboru (FV) ve druhém pololetí roku 2021. Bývalo dobrým zvykem, že FV jednal každý měsíc. Pokud má zejména předseda a členové FV zájem, je vždy dosti témat ohledně ekonomiky města. Ve druhém pololetí bývají hlavním předmětem jednání rozpočet a rozpočtový výhled, ale je hodně dalších témat. FV za řízení pana Holého ve druhém pololetí 2021 zasedal jenom 2x. Jednou v říjnu, jednou v listopadu. Když se začtete na webu města na adrese https://pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/vybory-a-komise/financni-vybor.html do zápisů z těchto jednání, téměř nic se nedozvíte. Ale nejen vy, nic se nedozví ani zastupitelé. FV přitom má být pomocný orgán zastupitelstva. Měl by dávat zastupitelům informace, podněty. Když se podíváte na zápis z říjnového jednání, tak si přečtete, že si členové FV o čemsi popovídali. Výstup pro zastupitele je nula. Z listopadového jednání jde jen doporučení zastupitelům v rozpočtovém výhledu navýšit výdaje na MHD a zvýšit výdaje na aquapark na úroveň 250 mil Kč. Připomenu, že FV předsedá pan radní Holý. Radní přitom již v prosinci věděli, že výdaje na aquapark musí být razantně navýšeny (na 350 mil Kč + DPH, tedy asi 420 mil Kč). Dost rozdíl… Takto je FV „užitečný“ zastupitelstvu. Udělejte si obrázek sami. Můj názor: pustý formalismus, neužitečnost.

A ještě si dovolím komentář k vyjádření pana Konvalinky k únorovému jednání ZM. Svůj článek autor nadepsal takto: Kabát bližší košile aneb větší bere. Píše v něm o zámyslu města získat od kraje budovu bývalé druhé polikliniky. Zmiňuje, že se paní Frýbertová optala pana Švendy, zda by mohl jako krajský radní v této věci na kraji nějak pomoci. Pan Švenda měl dle vyjádření pana Konvalinky odpovídat vyhýbavě a vymlouvat se na svůj střet zájmů městského a krajského zastupitele.

Našemu starostovi očividně střet zájmů mnoho neříká. Je to vidět např. z toho, že někteří jeho kolegové z rady města střet zájmů mají, ale nehlásí jej, a jemu to nevadí. Podotknu, že střet zájmů je celkem normální věc, prostě občas objektivně nastává. Zastupitel má jedinou povinnost: oznámit jej. Dokonce potom může v dané věci hlasovat.

Pan Konvalinka svoje vyjádření pro www.pribram.cz dovedl až k tragikomickému závěru, který o něm dosti vypovídá. Uvedl, že také kandidoval do krajských voleb, a to s jediným cílem: být prospěšný Příbrami. Neuvědomuje si, že krajský zastupitel má zodpovědnost za celý kraj, a v tomto smyslu i skládá slib. Nebo příbramský starosta považuje za součást politické kultury lokální protekci? Krajský zastupitel z Kolína dle jeho názoru má hájit zájmy Kolína, ten z Dobříše bude hájit Dobříš atd? A kdo bude hájit zájmy kraje, do jehož zastupitelstva byli zvoleni?? Zájmy Příbrami a Příbramáků má pan Konvalinka hájit jako příbramský zastupitel. Když jsem byl příbramským zastupitelem, tak jsem nebyl zvolen za ulici Aloise Jiráska, kde bydlím, ale za celou Příbram a takto jsem celou dobu jednal, bez protekce pro svoji čtvrť. Pan Konvalinka asi považuje za svoji povinnost protěžovat Drkolnov či Lazec. A na závěr do svého pojednání dosti nemotorně zamotal přísloví o kabátu a košili.

O příbramském ANO se všeobecně ví, že má pana Švendu za nepřítele. Každé kopnutí do něj mu je dobré. Byť to je mimo mísu, mimo právo, byť je to trapné. Pan Konvalinka to opět potvrdil.

                                                                                                                  Václav Dvořák 

Komentáře