Václav Dvořák: Postřehy z únorového zasedání zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z únorového zasedání městského zastupitelstva.

Únorové zastupitelstvo bylo asi první v tomto volebním období, které mělo celkem normální průběh. Mělo přitom dva zásadní body: schvalování střednědobého výhledu rozpočtu (SVR) a rozpočtu na rok 2023 (R23). Poprvé měl oba úkoly především na svých bedrech nový zastupitel a místostarosta pan Karpíšek. Trochu jsem mu pomáhal, hodně mu pomáhala vedoucí ekonomického odboru. Byla to dobrá, věcná a přátelská spolupráce, která přinesla výsledky.

Jako první bod přišel na řadu SVR. Ve svém vystoupení jsem se snažil vysvětlit rozdíl ve významu SVR a R23. Rozpočet je krátkodobý odhad budoucnosti, SVR je pohled do vzdálenější budoucnosti. SVR je nástroj strategického řízení, proto je pro mne důležitější, než jednoroční rozpočet. Také jsem řekl, že je to dobrý nástroj tehdy, je-li dobře zpracován a umí-li s ním vedení města pracovat. Jasně jsem sdělil, že naše město zdaleka není připraveno na takový objem investic, který voličům slíbily současné koaliční strany, a že nás zanedlouho čekají velké finanční problémy. Předkládaný SVR jsem označil za polotovar, nicméně že nešlo za dané situaci zpracovat lepší materiál. Velice jsem pochválil úsilí a přínos pana Karpíška. Vyjádřil jsem se, že SVR i přes jeho nedostatky podpořím s tím, že předpokládám jeho dodatečné vylepšení, aby reálně ukázal, co město čeká.

Je logické, že vzdálenější budoucnost se odhaduje méně přesně, než nejbližší rok. Ale jde to. Doslechl jsem se od bývalého místostarosty pana Buršíka, že SVR není důležitý. Bývalý starosta a současný radní Ivan Fuksa zpochybnil jeho význam tím, že stojí jen na predikcích ministerstva financí. Ani jeden neměli pravdu. Znalému člověku dobře zpracovaný SVR ukazuje, jaké investice si může město dovolit za dva – tři roky. Poukázal jsem na některá vyjádření starosty, z nichž čiší jeho velká neorientace v ekonomické situaci města. Pan Konvalinka v reakci na mé vystoupení řekl, že na spoustu „invektiv“ z mé strany nebude odpovídat. Jen tím projevil, že neumí na věcné argumenty věcně reagovat, že se v situaci města neorientuje. A také tím ukázal falešný pocit nedotknutelné velikosti. Tímto pocitem trpí politici často. Z vyjádření všech vysokých funkcionářů jsem si opět uvědomil, jak zoufale našemu městu chybí skutečně manažerské řízení…

SVR byl nakonec velkou většinou hlasů schválen. Po několika pozměňovacích návrzích byl schválen i R23 a bylo tím ukončeno rozpočtové provizorium. Musím pochválit řadu opozičních zastupitelů, kteří k němu měli drobné, ale užitečné připomínky, některé z nich byly dokonce odhlasovány. Jsem rád, že to tak dopadlo. K R23 jsem se také trochu vyjádřil, ale nedostatky jsem neřešil, chtěl jsem podpořit snahu pana Karpíška. Mj. jsem řekl, že skutečně jeho bude až ten následující rozpočet R24. Byl jsem spokojen s tím, že jsme po letech schvalovali rozpočet, který obsahoval mnoho podrobných údajů (před rokem tvořilo rozpočet města 9 čísel!).

Zajímavým bodem bylo schvalování zcela nového výboru pro územní plánování. Měl by to být poradní orgán zastupitelstva. RM původně navrhla, že bude mít 9 členů. Koaliční stany si ale do výboru navrhly více kandidátů a starosta přišel s překvapivým návrhem, aby byl počet členů 13 a žádný kandidát nebyl vyřazen. Působilo to na mne jako finta, jak do výboru protlačit více koaličních kandidátů. Protesty opozice nepomohly, při hlasování si koalice protlačila své. Takto velký výbor asi nebude příliš akceschopný, ale uvidíme. Jako předseda byl zvolen radní Fuksa. Do výboru nebyli zvoleni dva známí příbramští developři bývalý radní Holý a pan Kostjak.

Jako docela ostudný lze hodnotit bod, ve kterém RM navrhovala prodat pozemek na okraji Barrandova, kdy žadatel odůvodňoval svůj zájem tím, že tam vybuduje 12 nabíjecích stanic (!) pro elektromobily. Markéta Škodová si dala práci a zjistila, že tato podivně odůvodněná žádost se zakládá na podvodu. Materiál byl následně stažen z projednávání. Mezi zastupiteli vzbudilo odhalení docela pohoršení, ale starosta se žadatele docela zastal. Při jednání na RM prý vycházel z žádosti a nic divného na ní neviděl. Proč tuto zjevnou podivnost musí odhalit až opoziční zastupitelka?

To je tentokrát v krátkosti vše. Pochvalu zaslouží snad všichni opoziční zastupitelé. Vystupovali se znalostí projednávaných materiálů, byli aktivní. Koaliční zastupitelé až na výjimky mlčeli. Jednání bylo docela korektní. Jsem rád, že pan Karpíšek má za sebou křest ohněm a může v klidu pokračovat v práci na zkvalitnění SVR. Předpokladem je sestavení reálného plánu investic do dalších let. Jinými slovy musí koalice opustit své nereálné sny a postavit se tváří v tvář realitě. A ze všeho nejvíce jsem zvědav, co nám ukáží výsledky výběrového řízení na rekonstrukci bazénu. Nebudu se děsit předem.

Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře