Václav Dvořák: Postřehy z prosincového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z letošního posledního zasedání městského zastupitelstva.

Úvod prosincového jednání ZM byl příjemný. Zastupitelé dostali symbolické dárečky a pěkný kalendář. Zastupitelé dostali tzv. „na stůl“ body, které nebyly v původním programu. Jeden z nich byl docela důležitý – navýšení poplatku za svoz odpadů. Opozice starostovi vytkla, že není důvod tak důležitý bod dávat nepřipraveně „na stůl“. Občané o něm nemohli vědět, podklady nejsou na webu města. Starosta projevil zajímavý názor, že to prý nevadí, zastupitelé jako zástupci občanů prý mají občany informovat. Je to komický nesmysl, vytáčka. Navíc jsem panu Konvalinkovi připomněl, že dle platného jednacího řádu mají být i občané informováni o programu a podkladech 10 dní předem. Každý by jistě pochopil nečekané výjimky. Toto je ale každoroční záležitost.

První dva body se týkaly vztahů města a provozovatele městského vodovodu a kanalizace, firmy 1.SčV. Na jednání ji zastupoval její ředitel Robert Morávek. Radní zastupitelům doporučovali schválit předložené materiály. Původně rozeslané materiály měly hrubé chyby. Ani ty opravené nebyly dobře. Pustil jsem se s panem Morávkem do dlouhé diskuse, ve které mi dal v řadě věcí za pravdu. Je to složité téma a nelze je zde vysvětlit – podstatou jsou peníze a chátrající vodovodní síť. Velice mne mrzelo, že se mnou diskutoval jenom ředitel 1. SčV; radní mlčeli a nebyli schopni se k podstatě problému vyjádřit. Měli by tomu ale rozumět více než já. Malou výjimkou byl Petr Rotter.

Proběhly dvoje volby. Koalice si zvolila svého zástupce do kontrolního výboru a dále radního Ivana Fuksu jako zastupitele dohlížejícího na tvorbu územního plánu.

Větší debata se rozběhla kolem materiálu o poplatku za svoz odpadů (zmíněno výše). Rada navrhla jeho navýšení o 120 Kč/rok, přičemž padla informace, že stávající cenu město dotuje asi 300 Kč. Starosta vystoupil v úvodu s návrhem, aby bylo navýšení poloviční, tedy o 60 Kč. S tím nesouhlasili ekonomičtí radní, zejména pan Karpíšek. Dodal, že toto snížení by znamenalo vzít z městského rozpočtu další 4 mil Kč. Rozeběhla se širší diskuse, v níž padly i koncepční myšlenky, jak s odpadem v budoucnosti dále. Ve vazbě na teplárnu a možnost jejího využití vystoupil pan Fuksa. Podpořil jsem tyto myšlenky a doufám, že nezůstane jen u líbivých řečí. Nakonec byl velkou většinou hlasů schválen původní návrh navýšení.

Asi nejzajímavější diskuse se rozvinula v bodu Různé kolem rekonstrukce našeho bazénu. Pan Barášek byl minule starostou vyzván, aby přišel s myšlenkou jak dál, aby nezůstalo jen u kritiky. Aleš Barášek si skutečně připravil dosti důkladný rozbor. Dle mého názoru měl tři hlavní části. V té první vysvětlil nebezpečí spojená s realizací současného zámyslu vedení města. Nebezpečí spočívá v technických problémech a v téměř neuhlídatelné ceně z důvodu jistých víceprací. Ve druhé části sdělil myšlenku, že by Příbram mohla postavit u ZŠ ve Školní ulici malý výcvikový bazén pro výuku plavání pro školní děti, aby se v průběhu přestavby plavání nezastavilo. A třetí nosnou myšlenku jsem viděl v tom, že by se měla změnit (zmenšit) konstrukce budovy současného bazénu, aby nebyla tak provozně ekonomicky náročná.

S prezentací pana Baráška lze jistě v mnohém diskutovat, lze tam vidět slabá místa. Ale to má na svém začátku každá nová velká myšlenka. Hlavním smyslem bylo ukázat alternativu. Já jsem měl připraven na téma bazénu velice stručný příspěvek s myšlenkou, že město by mělo mít připravený plán B. Plán B pro případ, že se nepodaří dobře vysoutěžit (což se stále odkládá), že se stane bůhvíco negativního. Měl by zabránit tomu, aby město skončilo ve slepé uličce. Zároveň jsem řekl, že již nyní je pro plán B pozdě, že se měl chystat dříve. Starosta na to odvětil, že plán B se realizuje již od doby, kdy se zmenšil rozsah rekonstrukce. To mne ale pan Konvalinka velice nepochopil. Mohu to přirovnat k výsadkáři, který se chystá vyskočit z letadla. Když se zmenšil rozsah rekonstrukce, ale ještě se nesoutěžilo, tak si jen výsadkář ještě v letadle vyměnil modrý padák za červený. Plán B je až situace, kdy vyskočil, padák se mu nečekaně neotevřel, ale on má naštěstí ten záložní na břiše. To je plán B chránící před katastrofou. Je to o manažerském myšlení.

Pan Konvalinka vyjádřil na ZM jistotu, že město jde nyní tou správnou cestou a všechno jiné je špatně. Následně jsem se v médiích dočetl, že obvinil pana Baráška ze snahy zpozdit rekonstrukci bazénu. Jeho snahu označil za trapnou a hloupou. Jsou to nepravdivá, manipulativní a konfliktní vyjádření. I jako opoziční zastupitel přeji městu a jeho vedení jen to dobré. Bohužel si ale myslím, že se ukáže, že starostův optimismus ohledně bazénu není na místě. Novému ekonomovi města panu Karpíškovi již asi začíná docházet nerůžová ekonomická situace města (vzhledem k potřebným a také naslibovaným investicím i nevhodné volbě jejich priorit). Zanedlouho se již začne vyjevovat, kde je pravda.

Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře