Václav Dvořák: Postřehy z dubnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z dubnového zasedání městského zastupitelstva.

Z dubnového zasedání ZM jsem neměl dobrý pocit. Zastupitelé obdrželi podkladové materiály k některým bodům o více než 400 stranách. Je vůbec možné je zodpovědně nastudovat a následně o nich diskutovat? Navíc jednání chvílemi připomínalo panoptikum, zejména díky výstupům exstarosty Vařeky. A také díky stále žhavějšímu tématu „tajného“ projektu Fantova louka (kde je město hlavní hráč), ve kterém mají svá developerská polínka v ohni dva příbramští radní. Projekt je prý tajný proto, že si to developeři nepřejí. Ve střetu zájmů ale podle radnice pánové Vařeka a Holý nejsou…

Zajímavým bodem bylo schválení pracovního poměru města se zastupitelkou KSČM Jiřinou Humlovou. V úvodu bylo zastupitelům sděleno, že to bude forma „vedlejšího pracovního poměru“ (zákoník práce takový pojem nezná). Nepadla informace o rozsahu práce ani o odměňování. K bodu vystoupil občan, pan Tomáš Mosler, a vyjádřil svůj nesouhlas s uzavřením smlouvy. V reakci vystoupil pan Vařeka. Jeho nenávistný projev vůči panu Moslerovi byl neuvěřitelný. Nakonec jej označil za šiřitele zla, polopravd a lží. Pan Mosler se klidně ohradil, načež tomu nasadil korunu starosta, který jej napomenul ke slušnosti. Na místě bylo napomenout pana Vařeku, ale to si starosta nedovolil. To, co občas předvádí Jindřich Vařeka vůči lidem jiných názorů, nedělal ani jeho předchůdce Josef Řihák. A že to byl v tomto směru nějaký kabrňák…

Na dubnovém ZM se projednávaly tři velice rozsáhlé materiály: dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem, analýza provozování vodohospodářského majetku a strategický plán rozvoje města (SPRM). Za tyto „strategické“ materiály utratilo město hodně peněz. Praktický význam z nich ale má jediný: analýza způsobu provozování vodohospodářského majetku. Proč jsou stovky stran zbylých dvou materiálů vyhozením peněz a marněním času?

Materiál k nakládání s nemovitostmi (148 stran) měl vyústit v závěr, kterých nemovitostí by se mohlo město zbavit. To ale dobře víme i bez této studie. Je to majetek nevyužívaný, na jehož údržbu město ani nechce vydávat peníze. Materiál nám nepřinesl žádné zajímavé či nové informace a půlmilion (+DPH) za jeho zpracování vnímám jako zbytečně utracené. V diskusi krátce vystoupil jediný zastupitel, což také o něčem vypovídá.

Dosluhující a nový SPRM mají dohromady přes 200 stran. Když nahrazujeme starý plán novým, tak bych čekal, že radní nejdříve vyhodnotí ten starý. Nestalo se. Ostatně ti zasvěcení vědí, že starý SPRM byl jenom materiálem v šuplíku, kterým se nikdo neřídil. Diskuse byla opět velice skromná. Nový SPRM plánuje vydat na investice a opravy majetku během příštích 3 let částku přes 1,7 miliardy Kč. Pan Švenda se otázal, zda to je reálné. Dostal několik rozpačitých odpovědí. Místostarosta Buršík mu odpověděl, že to je určitě reálné. V duchu jsem se té odpovědi smál, až jsem se za břicho popadal. Město si může dovolit na tyto účely vydat tak asi 1/3 této částky a přibližně tak hovoří i rozpočtový výhled, stvořený panem Buršíkem před několika měsíci. Poněkud realističtěji zareagoval pan Konvalinka. Řekl, že to jsou jen plány, které se nemusí uskutečnit, že SPRM je jen zásobník projektů. Pan Holý se vyjádřil, že jemu nevadí si stanovovat nereálné cíle. I z těchto vyjádření plyne, že náš nový SPRM je opět jen materiál do šuplíku, za který jsme vyhodili hodně peněz. I bez něj víme, že se musí zrekonstruovat aquapark, ČOV, postavit parkovací domy…

Pikantním bodem bylo projednávání dotace na Rally Příbram 2022. Nejprve vystoupil starosta a žádost o dotaci podpořil. Promluvil pan Hauser s tradičním argumentem o uhlíkové stopě, tudíž žádost nepodpoří. Tragikomický rozměr dal diskusi opět pan Vařeka. Se svým typickým emotivním zápalem nám sdělil, že každá koruna za použité pohonné hmoty půjde do kapsy Putinovi, a z tohoto důvodu je proti konání rally. Mj. mne napadlo, zda vidí, jak po městě jezdí téměř prázdné autobusy MHD, a zda by ji nechtěl také zrušit, s odkazem na Putina. Mně osobně by tedy stačilo, kdyby pan Vařeka vynaložil nějaké úsilí na optimalizaci naší MHD, třeba tím, že by byly masivněji nasazeny menší autobusy, jak to je běžné v řadě měst. A to zcela bez ohledu na ruského zločince rozvracejícího svět. Zejména hlasy opozice dotace prošla.

V bodě různé se opět probíral projekt Fantovy louky. Koalice kolem projektu trapně mlží a zatajuje, podobně jako u rekonstrukce náměstí na Březových Horách. Již vznikla místní občanská iniciativa, která se do věci vložila. Tamních občanů se plán přímo dotýká, ale i před nimi se tají. Iniciativa oslovila pana Holého, jednoho ze dvou developerů – radních, kteří jsou v ostrém střetu zájmů. Koaliční radní podrážděně reagovali na poznámky pana Švendy k tomuto střetu. Starosta se snažil „vyřešit“ dotazy pana Švendy na střet zájmů poukázáním na to, že exposlanec TOP 09 pan Feri se nevhodně choval k ženám. Tomu říkám věcná argumentace… Došlo i na firmu pana Holého Nad Oborou s.r.o., která je v projektu Fantovy louky zainteresovaná. Dodám, že pan Holý je jediným společníkem a jednatelem této firmy. Firma vznikla v roce 2014, ale nemá v obchodním rejstříku zveřejněnou jedinou závěrku. Pan Holý je profesionál, dobře své povinnosti zná. Zbývá jen úmysl. Co dodat, tak to v našem městě v posledních letech chodí…

Václav Dvořák 

Komentáře