Václav Dvořák: Postřehy z březnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM –  Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z březnového zasedání městského zastupitelstva.

Březnové zastupitelstvo slibovalo „výživné“ body. A ačkoliv jeden z nich, návrh rady města (RM) na změnu postupu při výběru budoucího provozovatele vodohospodářského majetku, byl starostou hned v úvodu stažen, šli jsme domů až po desáté večer. Hodně k tomu přispěl i krach výběrového řízení na opravu příbramského bazénu.

Nejdříve zmíním návrh RM na odměňování občanů, kteří nejsou zastupiteli, za práci ve výborech a komisích (V+K) města. Spojenci od začátku svého mandátu prosazovali nárok těchto občanů na odměnu, neboť zastupitelé ji za stejnou práci berou. RM v podkladovém materiálu navrhovala, aby předsedové – nezastupitelé pobírali stejnou odměnu, jako předsedové – zastupitelé. To je dobře. Ale u členů V+K, kteří nejsou zastupiteli, navrhovala odměnu 6x nižší, než mají členové – zastupitelé. A tato odměna by byla (v průměru) 17x menší!!!, než odměna předsedů – nezastupitelů. Trapná pointa spočívá v tom, že máme jen 2 předsedy – nezastupitele. A oba, přesněji obě, jsou bývalé členky RM, paní Brožíková a paní Vesecká. Jim RM navrhovala ročně přes 30 tis Kč, bez ohledu na počet zasedání a účast na nich. Člen nezastupitel by pobral asi 1,8 tis, a ještě pod podmínkou účasti na jednáních.

Ve svém vystoupení jsem takový ostudný návrh odmítl. Starosta návrh RM silně obhajoval s tím, že to je lepší než nic. Zeptal jsem se jej, v čem spočívá rozdíl v práci člena V+K zastupitele a nezastupitele. Pan Konvalinka se kroutil jak žížala na háčku, nechtěl odpovědět. Po mém naléhání uznal, že žádný. Na otázku, proč je katastrofální rozdíl v odměně předsedkyně – nezastupitele a člena – nezastupitele (17x), neodpověděl. Se Spojenci jsme se dohodli, že navrhneme odměnu 500 Kč pro člena – nezastupitele a 1.000 Kč pro předsedu – nezastupitele. Navíc jsem navrhl usnesení, které RM ukládá do roku 2024 nachystat takový způsob odměňování za práci ve V+K, který nebude činit rozdíl mezi zastupiteli a nezastupiteli. Usnesení o rovnosti v odměnách zastupitelů a nezastupitelů prošlo nejtěsnějším počtem hlasů. Z koaličních zastupitelů je podpořili pouze pánové Karpíšek, Peterka a Hauser. Děkuji jim za tento projev politické kultury. Ostatní si asi práce občanů neváží.

Další větší zajímavosti byly až v bodu různé. Jednou z nich byl malér s výběrovým řízení na rekonstrukci příbramského bazénu. Označil jsem to za největší blamáž v historii Příbrami. Dodatečně mi došlo, že máme ještě jednu podobnou: skandál s příbramskou teplárnou za starosty Vacka. Pan Konvalinka zastupitelům předestřel plán RM, který se skládá ze 3 postupných kroků:

  1. Zalepení nejhorších nedostatků v technologii bazénu dle plánu ředitele SZM Jana Slaby.
  2. Výstavba plaveckého výukového třídráhového bazénu vedle stávajícího bazénu, který by měl sloužit zejména k výuce plavání v době rekonstrukce velkého bazénu.
  3. Konečná rekonstrukce velkého bazénu.

Nebudu to tady příliš komentovat. Nechci těžit z naprostého manažerského selhání starosty, který dehonestoval jakékoliv jiné řešení, o kterém opozice mluvila. Příbram to bude stát miliony, možná desítky milionů navíc. Je zajímavé, jak hodně se nouzový plán RM podobá tomu, co navrhoval Aleš Barášek ze Šance.  Starosta ale nenašel sílu k tomu, aby se mu za dřívější znevažování omluvil, či mu dokonce poděkoval za inspiraci. Měla by vzniknout užší skupina odborníků a zástupců města, která bude hledat další cestu ze současného marastu. Pan Konvalinka řekl, že na květnovém jednání zastupitelstva bude předložen konkrétní plán k projednání. Bylo by fajn, kdyby se dostavila veřejnost ve velkém počtu. Uvidíme co bude dál.

 Zmíním ještě jednu, poněkud skandální věc.  Za rok skončí smlouva města s 1.SčV na provozování vodohospodářského majetku.  Město si před rokem zadalo u nezávislé odborné firmy analýzu, kudy dál. Ta městu doporučila, aby v soutěži vybralo nového provozovatele. Jinými slovy, aby pokračoval dosavadní model, ale s nově vysoutěženým provozovatelem. Zastupitelé na základě této analýzy jednohlasně zadali RM úkol zahájit přípravu soutěže na nového provozovatele.

Zkraje letošního roku oslovila 1.SčV RM s návrhem, aby šlo město jinou cestou. 1.SčV navrhla, aby jí město prodloužilo stávající smlouvu o téměř dva roky.  V této době by město dle jejího  návrhu mělo vstoupit do společného podniku s 1.SčV a 1.SčV by vlastně bez soutěže pokračovala dál.

Já to 1.SčV vůbec nevyčítám. Je to podnikatelský subjekt a je logické, že se v mezích zákona snaží o maximalizaci svého zisku. Skandální je něco jiného. Zastupitelstvo před rokem uložilo RM, jak má v této věci postupovat. Následně RM oslovila firma (1.SčV), která legálně sleduje jen svůj zájem. RM zapomene na doporučení nezávislé firmy, přestane dodržovat usnesení zastupitelstva a jde na ruku současnému provozovateli. Jak se vyjádřil na přímý dotaz pan Konvalinka, nyní příprava koncesního řízení neprobíhá, proces má zpoždění. Na otázku, proč tomu tak je, neuměl odpovědět. Celá věc může mít až trestněprávní rozměr. Aktivními radními byli v této záležitosti pánové Konvalinka a Fuksa.

                                                                                 Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře