Jan Poskočil: Již podruhé se v tomto volebním období komplikuje práce finančního výboru

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme názor Jana Poskočila, člena finančního výboru za Pirátskou stranu na aktuální situaci ve finančním výboru města Příbram.

Na posledním zastupitelstvu města Příbram, které projednávalo rozpočtový výhled a rozpočet města na rok 2021 došlo mimo jiné k rezignaci předsedy finančního výboru Mgr. Marka Školouda a to nejen na funkci předsedy výboru, ale i na členství v tomto výboru.

Tento krok nelze nevnímat bez návaznosti na události z konce minulého a začátku tohoto roku. Tehdy došlo k rozpuštění a následnému navolení staronového finančního výboru bez některých jeho členů. Nemá smysl se věnovat detailům těchto minulých událostí, již mnohokrát probíraným. Způsob, jakým vše proběhlo byl citlivě řečeno necitlivý, bez náznaků nějaké diskuse a kompromisu. Takové řešení, spolu s absencí zástupce za hlavní politickou sílu (ANO), muselo nutně vyvolávat menší či větší pochybnosti o smyslu práce v tomto orgánu. Přesto jeho staronoví členové měli zájem nadále pokračovat ve své činnosti pro město.

S ohledem na výše uvedené, a na aktuální rozdílné pohledy finančního výboru a hlavního ekonoma města na rozpočtový výhled a rozpočet města, lze pochopit důvody, které vedly pana Mgr. Školouda k jeho rozhodnutí.

Již podruhé v tomto volebním období se tak komplikuje práce finančního výboru. Zvlášť v dnešní době ekonomických nejistot spolu se stále očekávanou zásadní investicí – rekonstrukcí bazénu je nutné, aby tento zákonný orgán obce fungoval. Nyní bude záležet hlavně na přístupu vedení města, jaké řešení zvolí, a zda přesvědčí všechny účastníky o tom, že má opravdový zájem na fungování finančního výboru.

Ing. Jan Poskočil, člen finančního výboru za Pirátskou stranu

Komentáře