V Příbrami vzniklo nové uskupení projektantů A-tým

Příbramský A-tým (sdružení zejména příbramských projektantů a architektů)

PŘÍBRAM – V našem městě vzniklo nové uskupení pod názvem A-tým. Jedná se o zejména architekty spjaté s naším městem, kterým není lhostejné jak se v Příbrami s veřejným prostorem zachází. 

Členové A-týmu se už také setkali s vedením města. „Setkali jsme se zatím jednou, kde jsme si popsali záměr vzniku této skupiny, vycítil jsem z nich velké zapálení a nadšení pro věc, na základě té schůzky jsem tomu záměru dal zelenou a budu se těšit na výsledky,“ sdělil své dojmy ze setkání s členy A-týmu příbramský starosta Jan Konvalinka. 

A-tým mimo jiné by se rád městu pomohl i s architektonickou soutěží například na rekonstrukci náměstí J. A. Alise na Březových Horách. „Nápad s architektonickou soutěží se mi líbí, neboť Březové Hory vnímám jako takovou svébytnou část města a myslím si, že by bylo dobré, aby si místní obyvatelé mohli říci, co v této části města chtějí či nechtějí,“ dodal Jan Konvalinka.

Prohlášení A-týmu:

Veřejný prostor Příbrami. To je naše hlavní téma a zájem. Vznikli jsme jako volné a otevřené uskupení sdružující zejména architekty spjaté s naším městem, kterým není lhostejné, jak se v něm s veřejným prostorem, veřejnými budovami, urbanismem, architekturou nebo dochovaným kulturním dědictvím zachází. V těchto oblastech podporujeme koncepční myšlení s důrazem na provázanost jednotlivých akcí. 

Jako jednotlivci stav příbramského veřejného prostoru dlouhodobě a podrobně mapujeme a jako A-tým chceme své zkušenosti a pohled sdílet se širokou veřejností i odborníky. Budeme proto využívat a částečně již využíváme různé komunikační platformy, ať už v podobě přednášek a veřejných debat, článků, komentovaných vycházek nebo videorecenzí konkrétních staveb a lokalit. Popularizace a kritika architektury a urbanismu by podle nás měla být běžnou součástí veřejného diskurzu. 

Jako A-tým nabízíme své profesní zkušenosti a znalosti o urbanismu, architektuře, projektovém plánování a realizaci staveb či o společenské struktuře města a jejích proměnách i zástupcům města Příbram jako největšího iniciátora a investora veřejných staveb. Veřejný prostor totiž není jen zásadním tématem odborných debat, ale i městských strategií a plánů.

Řada měst a obcí v České republice si již uvědomila, že kvalita veřejného prostoru zásadně podmiňuje jejich obraz i fungování a že i relativně malé investice do zkvalitnění veřejného prostoru mohou nastartovat spontánní procesy zkvalitnění vícera oblastí života obce. Tento přístup k veřejnému prostoru si zaslouží i Příbram, její obyvatelé a návštěvníci.

 

A-tým :

Aleš Brotánek, architekt, abrotanek@volny.cz

Tomáš Holubec, advokát, tomas.holubec@googlemail.com

Jan Horký, architekt, info@atelierhorky.cz

Michael Karnet, architekt, michael.karnet@gmail.com

Martin Křivánek, architekt, krivanek@plukk.cz

Dagmar Loskotová-Nechanická, architektka, loskotova@arch-a.cz

Filip Ondřejek, stavební inženýr, ondrejek@stafer.cz

Jan Praisler, architekt, jan.praisler@seznam.cz

Michal Profant, architekt a stavební historik, michal.profant@centrum.cz

Vlastimil Ptáček, stavební inženýr, vlastimil.ptacek@seznam.cz

Michal Širmer, architekt, sirmer.michal@gmail.com

Markéta Škodová, socioložka, mrk.skodova@gmail.com

Dominika Šmatláková, architektka, smatlakova@dsv-studio.cz

Komentáře