Divadelní soubor Zalezlíci hledá posily, pro zájemce pořádá o víkendu setkání

Zalezlíci se například pravidlelně účastinili příbramské Noci divadel.

PŘÍBRAM – Loutkoherecký divadelní soubor Zalezlíci hledá nové členy. Setkání pro zájemce se koná v sobotu 25. ledna od 14 do 17 hodin v Domově dětí a mládeže v ulici Pod šachtami v Příbrami, kde má soubor svou stálou scénu.

Zalezlíci hledají jak herce (vodiče i mluviče loutek) hudebníky, výtvarníky, osvětlovače, zvukaře a další milé, trpělivé a pohodové lidi se zájmem o divadlo.

Historie souboru sahá až do roku 1962, kdy ZV ROH Jáchymovských dolů Bytíz zakoupil pro komisi pro práci s dětmi sadu maňáskových loutek typu „Brouk“. Tehdejší předseda kulturně masové komise Antonín Ryčl věděl, že nadšeným loutkářem je Jaroslav Laffar, vedoucí výchovy kádrů na n. p. JD Bytíz a požádal jej, aby v zapůjčené malé scéně Domu kultury v Příbrami sehrál s dalšími ochotníky představení pro děti bytízských zaměstnanců.

Jako první hru soubor zahrál v dubnu 1962 na malé scéně příbramského kulturního domu hru Míček Flíček. Následně si soubor pronajal od Domu kultury malou scénu, která byla přejmenována na Dětskou scénu, a přes léto byly provedené nejnutnější technické úpravy jeviště. Současně byla ustanovena rada DS, která sestavila na sezonu 1962/63 nástin programu. Bylo dohodnuto, že v úterý, pátek a sobotu budou promítány filmy pro školy a v neděli se budou hrát loutková představení. V té době byly utvořeny tři loutkoherecké skupiny s režiséry Jaroslavem Laffarem st., Oldou Ptáčkem a Jaroslavem Brožovským. Soubor měl kolem 50 členů. Bylo mnoho problémů, které soubor prodělal a zvládl. Jedním z problémů bylo střídání členů, ale jádro zůstávalo stále stejné. Od roku 1972 byl dokonce v Příbrami ustaven loutkářský festival v rámci oslav Dne horníků v září.

Komentáře