V Příbrami si lze vysadit rodinný strom

PŘÍBRAM – Téměř při každém kacení stromů ve městě se vyrojí kritika a také otázky, kde byla vysazena náhradní výsadba. Tu nyní budou moci mít z části pod kontrolou přímo obyvatelé Příbrami. Město přichází totiž s projektem „Rodinné stromy“.

Ten umožní lidem výsadbu nových stromů ve městě, které budou jejich „adoptivními“. Každý si tak může vysadit svůj rodinný strom. „Obrací se na nás lidé, že by si sami občané chtěli na nějakém místě vysadit svůj strom. Tato myšlenka se nám líbí, a proto jsme se rozhodli tuto možnost občanům města nabídnout. Takto vysazené stromy budou stromy rodinnými, a budou opatřeny jmenovkou,“ řekl k projektu starosta Jan Konvalinka.

Sázet se může podle dvou možností. První je, že místo, kde by strom měl být vysazen mohou vybrat sami zájemci. „Vhodnost vybraného místa bude posouzena Odborem životního prostředí a správcem zeleně. Budou zohledňovány stanovištní nároky dřevin a soulad s celkovou koncepcí zeleně, od toho se odvíjí přesné umístění stromu i jeho druh,“ vysvětlil Konvalinka.

Druhou variantou je výsadba na předem vybrané místo. Jednalo by se o liniovou výsadbu na pozemku města. Město pro tuto variantu zvolilo pozemky jejichž je vlastníkem v lokalitách v prostoru od křižáku v Brodské ulici kolem hřiště směrem na Zdaboř a dále prostor od kruhového objezdu k rybníku Kaňka.

Zájemci o výsadbu „svého“ stromu musí tento záměr nahlásit na městském odboru životního prostředí. Tam se uskuteční konzultace, případně výběr vhodné dřeviny. Správce zeleně zájemci o výsadbu rodinného stromu poskytne zeminu, kompost, ochranu kmene, kotvení, hydrogel. Samotný strom, jehož pořízení platí občan, může dle domluvy zajistit správce zeleně. Alejové stromy, s minimálním obvodem kmínku 10-12 cm, se dle druhu pohybují v ceně od 2 500 do 3 500 Kč. „Výsadbu pod dohledem správce zeleně provede občan sám a po jeho označení jmenovkou bude následnou péči v liniové výsadbě zajišťovat správce zeleně, u výsadby jednotlivých stromů bude péče, včetně zalévání, přímo na občanech,“ doplnil starosta Příbrami.

V případě, že patříte mezi ty, kteří chtějí mít ve městě svůj rodinný strom, získáte více informací na Odboru životního prostředí. Kontaktní osobou je městská sadovnice Daniela Wagnerová (tel. 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu.

Komentáře