Příbram prozatím opouští projekt participativního rozpočtu

PŘÍBRAM – Vedení města oznámilo v městském zpravodaji Kahan, že pro rok 2024 odkládá participativní rozpočet, přičemž jako hlavní důvody uvádí klesající zájem veřejnosti a časovou náročnost procesu.

Snižující se angažovanost občanů, ať už ve fázi návrhů či následném hlasování, byla klíčovým faktorem, který vedl město k rozhodnutí pozastavit participativní rozpočet. Proces od podání návrhu, jeho vyhodnocení, hlasování až po realizaci se ukázal jako poměrně zdlouhavý, což odrazuje širokou veřejnost.

Dalším významným aspektem je finanční náročnost participativního rozpočtu. „Omezené finanční zdroje vyčleněné pro tento projekt často kolidují s požadavky občanů, které je obtížné uskutečnit. Město se tak rozhodlo zaměřit na stávající mechanismy zapojení občanů do městského rozhodovacího procesu,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Přes pozastavení participativního rozpočtu  si chce Příbram udržet možnost v budoucnu se k tomuto projektu vrátit. Pauza umožní městu zhodnotit, jakým způsobem lépe zohlednit potřeby a připomínky občanů a případně přizpůsobit strukturu celého projektu.

Historicky byl participativní rozpočet v Příbrami poprvé vyhlášen v roce 2018. Během čtyř ročníků bylo úspěšně realizováno celkem 12 projektů. První dva ročníky byly finančně podporovány částkou jednoho milionu korun ročně, ale od roku 2020 byl rozpočet vyhlašován na dva roky s navýšením finanční dotace na dva miliony korun.

Komentáře