V Příbrami se chystá ekonomická konference

PŘÍBRAM – V rámci oslav stého výročí svého vzniku plánuje Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami řadu akcí. Jednou z těch nejzásadnějších má být ekonomická konference pro širokou veřejnost, která se uskuteční na konci června. Konference bude volně přístupná i široké veřejnosti.

V roce 1920 byla dnešní OA a VOŠ Příbram založena, a tak není divu, že letošní rok je pro ni výjimečný. Kromě nového loga či almanachu se chystá i několik akcí pro veřejnost. Mezi největší a nejviditelnější akce bude jistě patřit ekonomická konference, která by se měla věnovat novým trendům v několika ekonomických oblastech. Přednášky a workshopy budou určeny nejen studentům středních škol a žákům škol základních, ale též široké veřejnosti.

„Na konci června, předběžně počítáme s termínem 26. června letošního roku, chceme v prostorách školy uskutečnit odbornou konferenci, která zájemcům a návštěvníkům přiblíží některá témata, o kterých se bohužel ve škole dozvědět nemohou, nebo jen okrajově a která přesto patří do oblasti ekonomiky či marketingu, což jsou základní předměty, které vyučujeme,“ uvedla ředitelka školy Marcela Blažková.

Podle aktuálního plánu by mezi přednášejícími měli být nejen úspěšní absolventi školy, ale též externí odborníci. Počítá se s účastí kariérní poradkyně, experta na on-line marketing, workshop s fotografy, přednáškami známých ekonomů a dalších odborníků. V jednání je též workshop se zástupcem generace youtuberů či přednášky odborníků na mediální výchovu.

„Dnes se hodně mluví o robotizaci, průmyslu 4.0, on-line marketingu a jeho ohromné důležitosti, prodeji po síti, ale i fake news, dezinformacích a dalších fenoménech. To jsou všechno témata, která s dnešním životem souvisí, a přesto na ně není ve výuce místo. To chceme částečně napravit projektovým dnem, který bude kaleidoskopem různých aktivit a zajímavých lidí. Věřím, že se nám tento cíl podaří naplnit,“ doplnila Marcela Blažková.

V průběhu pátku 26. června by se tak škola měla zaplnit přednášejícími i posluchači, přičemž program bude probíhat v několika učebnách současně. Jednotlivá jména aktérů i témata jejich přednášek a workshopů budou teprve odtajněna, cílem organizátorů je ale nabídnout mix odborníků z praxe, a to jak generační, tak oborový.

Příbramská obchodní akademie slaví v tomto školním roce sté výročí svého založení – kromě již zmíněných aktivit připravuje i slavnostní happening, kterým oslavy kulatého výročí prakticky vyvrcholí a který se bude konat 12. září. V ten samý den bude škola otevřena široké veřejnosti a vystavené budou například dobové fotografie, historické psací stroje a další výukové pomůcky či šerpy jednotlivých maturitních ročníků.

Zdroj: OA a VOŠ Příbram

 

Komentáře