V polovině týdne začne oprava silnice na Sedlčany mezi Líchovy a Břekovou Lhotou

Foto: ŘSD

SEDLČANSKO – Ředitelství silnic a dálnic ve středu 29. září zahájí prvním úsekem opravu silnice I/18 Líchovy–Břekova Lhota. Důvodem oprav je oprava komunikace a odvodnění, kterou provede společnost Silnice Group a.s. za 79 486 350,- Kč bez DPH.

Ta ze sedmi uchazečů o zakázku v předpokládané hodnotě 112,39 milionů korun bez DPH předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku s dobou pro uvedením stavby do provozu za 212 kalendářních dnů.

Stav silnice I/18 v daném úseku, konkrétně mezi kilometry 38,503-43,429, je hodnocený stupněm 5, tedy jako havarijní. „Povrch vozovky vykazuje zejména síťové trhliny místy ve spojení s vyjetou kolejí i deformacemi podél obou okrajů vozovky. Dále se vyskytuje hloubková koroze a z lokálních poruch se vyskytují vysprávky, olamování okraje vozovky, podélné a příčné rozvětvené trhliny nebo mozaikové trhliny. Na úseku jsou zvýšené nezpevněné krajnice,“ popsal stav komunikace Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD. 

Bude proto třeba  provést výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy a dále vyčistit, sanovat a případně rekonstruovat odvodnění, jako otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti a to v délce pěti  kilometrů. Dále bude provedena výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem. 

„V letošním roce opravíme usek 1, což je 412 metrů dlouhá část na průtahu Dublovicemi, přibližně od hranice obce směrem od Příbrami do jejího středu. Začneme opravou levého jízdního pruhu směrem na Příbram, přičemž pracovat se bude za provozu s kyvadlově řízenou dopravou světelnou signalizací. Objízdná trasa pro uzavírky křižovatek není vyznačena a je možná po místních komunikacích a silnicích III. třídy. Tento první úsek máme v plánu dokončit nejpozději do 11. listopadu letošního roku,“ řekl Martin Buček s tím, že v opravě dalších částí silnice I/18 mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou bude ŘSD pokračovat ve 2. čtvrtletí příštího roku.

 

Komentáře