Cítíte se v Příbrami bezpečně či nikoli? Sdělte to radnici pomocí dotazníku

PŘÍBRAM – Město opět pořádá průzkum pocitu bezpečí svých občanů. Do průzkumu probíhajícího dotazníkovým šetřením se může zapojit každý občan. Dotazník je možné vyplnit online nebo v tištěné verzi, která je zveřejněna v městském zpravodaji Kahan.

Cílem dotazníkového průzkumu je zjištění subjektivního pocitu bezpečí občanů v jednotlivých částech města. Se získanými daty dále pracuje městská i státní policie a zároveň slouží jako podklad pro aktivity v rámci prevence kriminality.

Dotazník je možné vyplnit online na odkazu: ZDE Pokud raději volíte „papírovou“ formu vyplňování, je dotazník zveřejněn ve zpravodaji Kahan – vyplněný dotazník je možné vhodit do schránky Bezpečná Příbram v Zámečku-Ernestinu nebo v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka, případně naskenovat a zaslat na e-mail: lucie.machova@pribram.eu.

Čas na vyplnění a odevzdání dotazníku je do 31. října

Komentáře