V Domově Sedlčany nechá kraj vybudovat novou elektronickou požární signalizaci

SEDLČANY – Domov Sedlčany, který pečuje o seniory se sníženou soběstačností, získá novou elektronickou požární signalizaci s napojením na pult centrální ochrany a nouzový zvukový systém. Krajští radní schválili vybraného dodavatele. Celková cena je stanovena na 14,5 milionu korun (vč. DPH).

Domov Sedlčany je největším zařízením pobytových sociálních služeb ve Středočeském kraji. Potřebu nové protipožární ochrany vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „Péče o nemocné se neobejde bez efektivní ochrany před požárem a dalšími druhy potenciálních ohrožení. Zkušenosti nám dokazují, že podobná nebezpečí nelze v žádném případě podceňovat. Jsem proto rád, že také v našem největším domově, který poskytuje péči třem stovkám klientů, bude instalována nejmodernější technika zajišťující požární signalizaci a také nouzový zvukový systém včetně napojení na pult centrální ochrany.“

Vysoutěžená cena je o téměř 3,5 milionu korun nižší, než byla předpokládaná cena při zadání veřejné zakázky. Celková cena zakázky tedy činí 14,5 milionu korun včetně DPH.

Domov Sedlčany zajišťuje péči osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. S kapacitou cca 300 lůžek patří mezi největší z Domovů ve Středočeském kraji.

Komentáře