Příbramský archiv se ve čtvrtek otevře pro veřejnost

Státní okresní archiv Příbram

PŘÍBRAM – Jak to vypadá v příbramské budově státního okresního archivu se veřejnost může podívat ve čtvrtek 6. června. Koná se totiž tradiční Den otevřených dveří.

Letos bude patřit hlavně rudolfinské době, protože slavíme kulaté výročí 440 let od vydání privilegia, kterým císař Rudolf II. povýšil Příbram mezi královská horní města (20. 11. 1579).

K vidění bude například originál této listiny i s císařskou pečetí a další dokumenty, které se z dané doby v příbramském archivu i v archivech celostátního významu dochovaly. Otevřeno bude od 9 do 19 hodin. V 10 a 17.30 hodin návštěvníky navíc čeká vyprávění ředitelky archivu Věry Smolové o vztahu Rudolfa II. k Příbrami.

Prohlédnout si veřejnost může také výstavu věnovanou ochotnickým divadelním spolkům, které ve městě působily před vznikem profesionální divadelní scény, která na podzim oslaví  už 60 let své existence.

Komentáře