U sloupků v Pražské se podle policie trestný čin nestal. Nicméně i tak jsou sloupky k ničemu

PŘÍBRAM – V prosinci roku 2020 město Příbram podalo na Policii České republiky oznámení o skutečnostech budících podezření z možného trestněprávního jednání. Po dvou letech město obdrželo vyrozumění o odložení věci.

Trestní oznámení, podané městem na sklonku roku 2020, se týkalo, mimo jiné, výběrového řízení na dodavatele automatických výsuvných sloupků. To bylo zahájeno v prosinci předchozího roku a součástí zadávacích podmínek byly požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace, kdy byl požadavek, aby dodavatelé doložili, že v posledních třech letech provedli minimálně tři zakázky obdobného charakteru.

Město v tomto výběrovém řízení obdrželo jedinou nabídku a to od společnosti Staler, s. r. o. Ta v rámci zadávacího řízení prokazovala splnění technické kvalifikace listinou označenou jako „Čestné prohlášení, Referenční list, potvrzení objednatele“. Na základě uvedené nabídky byla následně uzavřena smlouva a zakázka se realizovala.

„O více než půl roku později město na základě podnětu občana pojalo podezření, že uvedené údaje o referencích zmiňované firmy jsou nepravdivé, což následně písemně potvrdila i společnost, která měla reference vystavit. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k podání oznámení. V minulém týdnu město dostalo vyrozumění o odložení věci s odůvodněním, že v dané věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak,“ uvádí k celé záležitosti starosta Jan Konvalinka.

Nicméně to nic nemění na tom, že oba výsuvné sloupky v Pražské ulici jsou k úplně k ničemu. Podle radnice měly zvýšit bezpečí chodců v Pražské ulici, která funguje jako pěší zóna. Ovšem zůstalo jen u zbožného přání. Pouze město mělo po jejich zřízení o milion a půl lehčí účet. Hned po jejich instalaci se ukázalo, že oba, když jsou vysunuté, jdou v klidu objet, a proto město vedle nich instalovalo dva květníky (i tato epizoda vydala na samostatný více méně komický příběh).

Posléze se ukázalo, že sloupky si žijí svým vlastním životem. Na houkání sanitky nereagují, byť by měly a u zahájení Rally Příbram zase samy svévolně vyjíždějí a zajíždějí.  V současné době pak není výjimkou, že ve spodní části Pražské ulice je sloupek zasunutý a za ním je ulice uzavřena jen řetězem a zámkem, tak jak tomu bylo před instalací sloupku např. v sobotu odpoledne a vrchní sloupek se dá při vysunutí i s květníkem dál vesele objíždět pod kašnou na Václavském náměstí, což často využívají například auta se zásobováním či vozy kurýrních služeb…

Komentáře