Turistická oblast Brdy a Podbrdsko bilancuje svůj první rok

BRDY – Zelené srdce Čech. Tak je označována kouzelná a trochu divoká krajina lesů, plání a kopců s nádhernými výhledy. V roce 2018 vznikl spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, aby citlivě rozvíjel cestovní ruch v tomto regionu, který byl dlouhá léta opomíjený. Nyní nastal čas pro rekapitulaci výsledků prvního roku jeho fungování.

Území destinace Brdy a Podbrdsko zasahuje na severu až ke Zbraslavi, odkud se rozbíhá jihozápadním směrem po obou stranách dálnice D4 kolem Řevnic do Mníšku pod Brdy, přes Dobříš až k Příbrami. Odtud lemuje CHKO Brdy až k Rožmitálu pod Třemšínem.

Výsledky roční práce spolku ukazují, že se stala nedílnou součástí organizace cestovního ruchu ve Středočeském kraji. V tomto roce si dal spolek primární cíl rozšířit spolupráci s dalšími subjekty. Vedle zakládajících členů, kterými jsou Středočeský kraj, město Příbram, Mikroregion Hořovicko, město Řevnice a Ekologické centrum Orlov se do činnosti turistické oblasti zapojilo jako řádný člen město Mníšek pod Brdy. Na základě partnerské smlouvy byla navázána spolupráce s obcí Obecnice a firmami Rekreace Brdy a Esmarin.

Hlavní oblastí činnosti spolku je propagace Brd a Podbrdska a jejich turistické nabídky jak v regionu, tak za jeho hranicemi. Úvodními kroky bylo navržení jednotného vizuálního stylu a vytvoření marketingové strategie, které mají za úkol pomoci s vytvořením image destinace a následně povedou k budování značky nové destinace. První aktivitou směřující k představení oblasti jako turisticky atraktivního regionu bylo spuštění sociálních sítí, kdy jsou Brdy a Podbrdsko od začátku listopadu 2019 prezentovány na Facebooku a Instagramu. Vzápětí zahájily provoz webové stránky brdyapodbrdsko.cz, které uživatelsky příjemným způsobem představují to nejlepší z turistických atraktivit a poskytují širokou nabídku tipů na výlety. Mimo databáze cílů a výletů obsahuje web také kalendář akcí. Intenzivní práce byla věnována i přípravě značení více jak 200 km cyklistických tras v CHKO Brdy a okolí. Tento projekt bude dokončen na jaře příštího roku.

Jaké jsou plány do budoucna? „Příští rok bude úsilí směřováno do několika oblastí. Důležitým úkolem bude splnit podmínky v novém systému podpory a řízení cestovního ruchu, který v loňském roce spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Tourism. Získání jednotné certifikace bude dokládat, že turistická oblast má jasnou strategii a marketingový plán rozvoje cestovního ruchu, spolupracuje s partnery ze soukromého i veřejného sektoru a má nastavené profesionální řízení a podporu cestovního ruchu,“ uvádí Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. Stranou nezůstanou ani další kroky v oblasti propagace regionu. Cílem je vytvořit základní sadu tištěných materiálů, které budou postupně doplňovány o další tematické brožury dle zaměření cílových skupin návštěvníků Marketingové aktivity budou zaměřeny na prezentaci oblasti na veletrzích cestovního ruchu Holiday World, For Bike a ITEP. Pozornost bude i nadále věnována také rozšiřování členské a partnerské základny.

„Brdy a Podbrdsko jsou destinací, která vybízí k pomyslnému útěku z civilizace. Můžete se „ztratit“ v hlubokých lesích, poslouchat ticho nebo si jen vyčistit hlavu. A kdyby už samoty a klidu bylo příliš, můžete navštívit řadu zámků a památek, ať už technických nebo sakrálních. Míst, která stojí za návštěvu, je spousta. Je na spolku dát o nich vědět, a rozvíjet celý region tak, aby se stal destinací směle konkurující zavedeným turistickým oblastem jako jsou Český ráj nebo Šumava,“ uzavírá Jan Konvalinka, starosta města Příbram.

Lucie Kaiserová, vedoucí Oddělení cestovního ruchu Středočeského kraje

Komentáře