Téměř 40 tisíc korun ze dvou trestných činů pro stát

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových sídlí v budově Úřadu práce Příbram.

PŘÍBRAM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami získal částku celkem 37 500 korun z trestné činnosti. Vlastně jde o takový protiklad proti nedávnému „zisku“ padesáti korun za prodané kleště, kterými byla také páchána trestná činnost.

Mladík z Příbrami nejméně šest let prodával nelegálně omamné nebo psychotropní látky v úmyslu získat finanční prospěch. „Údajné dluhy za drogy řešil vydíráním pohrůžkou násilí nebo těžké újmy na zdraví, za což byl odsouzen nepodmíněným trestem a podle trestního zákoníku mu byl uložen trest propadnutí věci, a to finanční hotovosti u něj nalezené ve výši 27 200 korun,“ uvedla tisková mluvčí úřadu Adéla Janů. Jelikož se jednalo o zpeněžení majetku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, byla hotovost převedena na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti, který slouží k odškodňování obětí trestných činů.

V druhém případě se jednalo o propadnutí částky 10 300 korun. Žena několik let prodávala drogy v Příbrami, za což byla odsouzena a potrestána podmíněným trestem. „Jelikož ani v této době s prodejem omamných a psychotropních látek nepřestala, byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zároveň podle trestního zákoníku jí byl uložen trest propadnutí věci, a to finanční hotovosti u ní nalezené ve výši 10 300 korun,“ přiblížila okolnosti druhého případu Janů s tím, že hotovost propadlá státu byla převedena do státního rozpočtu.

Komentáře