Studenti pronikali do tajů cizích jazyků

Foto: archiv školy

PŘÍBRAM – V polovině června se na střední zdravotnické škole konala akce Den jazyků. Jazyky se vyvíjejí spolu s lidmi, mění se, rodí a umírají. Současný odhad se pohybuje mezi třemi až sedmi tisíci. Seznámit se alespoň se zlomkem z nich bylo cílem žákovských prezentaci v právě na této akci.

Přednáškové dopoledne zahájili svými proslovy ředitel školy Václav Kočovský a hlavní organizátor Stanislav Pokorný. Úvodní přednášky se zhostila češtinářka Hana Blažková a velmi přístupným a zajímavým způsobem zasvětila žáky do teorie verbální komunikace. Následující přednáška Stanislava Pokorného směřovala k otázkám jazyka a myšlení a úvahám o jejich jedinečné podstatě. Rozhodně přítomné donutila k zamyšlení.

Druhý blok přednášek byl věnovaný prezentacím žákyň a žáků střední zdravotnické školy. Jejich úkolem bylo seznámit účastníky Dne jazyků s vybranými světovými jazyky, konkrétně s jejich fonetickým a grafémickým systémem, geografickým rozšířením nebo s charakterem jejich uživatelů. Všechny přednášky probíhaly v cizím jazyce – převážně v angličtině. Na závěr došlo i na prezentaci v jazyce německém.

Představené projekty seznámili účastníky Dne jazyků s nespočtem zajímavostí kupříkladu o slovenštině, angličtině, francouzštině, ruštině, němčině nebo asijských jazycích – čínštině, japonštině a korejštině. Nejlépe zpracované prezentace byly na konci vyhlášeny a jejich tvůrci získali knižní odměnu. Pro všechny to ale byla neocenitelná zkušenost, ať už si vyzkoušeli pozici řečníka nebo pouze přihlíželi. Snad se nám všem o něco rozšířily obzory a sejdeme se při stejné příležitosti i za rok. V jazyce je stále co objevovat.

Jana Arletová

 

Komentáře