Sociální byty na Rožmitálsku s pozemkem od ÚZSVM budou sloužit potřebným

Sociální byty v Pňovicích. Foto: ÚZSVM

PŇOVICE – V objektu bývalé prodejny potravin v Pňovicích, spadajících pod Rožmitál pod Třemšínem, do jehož vlastnictví stavba patří, byly vystaveny tři malometrážní sociální byty.

Stavba stojí na pozemku, který příbramská pobočka Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzala od Státního pozemkového úřadu jako nepotřebný. ÚZSVM ho následně bezúplatně převedl městu Rožmitál pod Třemšínem.

Výstavbě předcházelo schválení studie změn užívání pozemků městským zastupitelstvem, ze které vyplývalo, že pozemek je jedinou možnou přístupovou variantou k veřejně prospěšné stavbě. Bezúplatným získáním pozemku od ÚZSVM a za pomoci státních dotačních fondů se městu podařilo vybudovat tři nové bytové jednotky. Pomohlo tím několika občanům, kteří se ocitli v bytové nouzi.

Komentáře