Socha „Ženy s krystalem a trojúhelníkem“ se bude přesouvat

PŘÍBRAM – Město nedávno zahájilo přestavbu bývalé školní jídelny v Žežické ulici na domov seniorů. V rámci této stavby také dojde na úpravu prostranství před budovou, kde se také nachází socha „Ženy s krystalem a trojúhelníkem“.

Vedení města na svém posledním jednání schválilo přesunutí této sochy na nově navržené místo v tomto prostoru. K tomuto kroku se přistupuje z důvodu revitalizace celého okolí nově budované stavby Domova seniorů.

Odborné přesunutí sochy provede Tomáš Otoupal, který se zabývá restaurováním památek. Tuto zakázku město zadalo na přímo bez výběrového řízení a zakázka zní na transfer, uložení a restaurátorské práce týkající se sochy Ženy s krystalem a trojúhelníkem. Město tyto práce vyjdou na 109 tisíc bez DPH.

Komentáře