Socha u pošty sražená stromem se bude opravovat až příští rok

PŘÍBRAM – Na přelomu června a července při noční bouřce došlo k vyvrácení stromu v Arnoštových sadech v blízkosti budovy pošty u Zámečku-Ernestina. Strom poškodil Pomník padlých v 1. světové válce. Nicméně od té doby je socha zabalená do igelitu a čeká na opravu.

Pádem stromu byla dnes poškozena socha jinocha s praporem a ratolestí z dílny Václava Šáry, která je od roku 1927 součástí Kotěrova pomníku padlých v 1. světové válce. Kvůli poškození pomníku si tak letos vedení města bude založení republiky připomínat místo v centru Příbrami na Březových Horách. „O prvního dne jsme dělali, co jsme mohli, aby ta socha tam nebyla tak ostudně ponechána, původně jsme si myslela, že by bylo lepší ji odstranit, ovšem to by jí mohlo poškodit. Navíc tím pádem stromu byla poškozena i statika celého pomníku,“ vysvětluje místostarostka Zorka Brožíková s tím, že město plánovalo opravu tohoto pomníku na příští rok, už jsme měli vybraného restaurátora.

Podle jejích slov z říjnového zasedání zastupitelstva, by ihned se začátkem příštího roku by měla být socha odvezena a zrestaurována. Zároveň se celá událost řeší i s pojišťovnou.  „Veškerý majetek města je pojištěný a v tomto případě se jedná s pojišťovnou a konkrétně se jedná o tom, zda bylo o ten strom, který na pomník spadl, dostatečně pečováno,“ řekl starosta Jan Konvalinka s tím, že pojistná událost ještě není uzavřena.

V okolí Zámečku-Ernestina byla v roce 2013 provedena výrazná revitalizace dřevin, řada stromů byla pokácena, ostatní ošetřeny a provedena byla náhradní výsadba. Park byl opětovně zinventarizován na jaře 2020.

Komentáře