S koncem prázdnin bude více policistů na silnicích

Silniční kontrola. Foto: Policie ČR

PŘÍBRAMSKO – Blížící se konec letních prázdnin a s ním spojený nárůst intenzity provozu na našich silnicích přináší zvýšenou pozornost ze strany policie. Důvodem k tomu je nejen zvýšený provoz, ale také znepokojivý nárůst dopravních nehod. S cílem zvýšit bezpečnost na silnicích a minimalizovat rizika spojená s tímto obdobím, bude během nadcházejícího prázdninového víkendu nasazeno více policistů na strategicky významných místech. Tuto informaci potvrdila policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

„Naším hlavním zájmem je zajistit bezpečnost všech účastníků silničního provozu. S ohledem na zvýšený provoz a nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti jsme se rozhodli zintenzivnit naši přítomnost na silnicích během posledního prázdninového víkendu. Zaměříme se především na klíčové aspekty, jako je dodržování povolené rychlosti, správné užívání jízdních pruhů, používání bezpečnostních pásů, nedovolené používání mobilních telefonů během jízdy, technický stav vozidel a dodržování zákazu předjíždění nákladních vozidel na místech, kde je to zakázáno,“ uvedla komisařka Schindlová.

Ilustrační foto.

Zvýšená policejní přítomnost se zaměří především na frekventované silnice, zejména dálnice a silnice první třídy, stejně jako na místa s vyšším dopravním zatížením a rizikové lokality. Cílem je snížit riziko vzniku dopravních nehod a zajistit plynulý průběh provozu pro všechny řidiče.

Kromě toho připomínáme rodičům důležitost bezpečnosti v dopravě i během školního roku. „S nástupem nového školního roku se naše pozornost obrací i k nejmladším účastníkům provozu – prvňáčkům. Je nezbytné, aby se děti rychle adaptovaly na nový režim a naučily se pohybovat bezpečně na silnicích. Rovněž bychom chtěli zdůraznit, že je důležité, aby děti nepřenášely klíče od domova viditelně na krku, ale raději je měly schované pod oblečením. Vyzýváme také k obezřetnosti při nástupu do vozidel či výtahů s cizími osobami, ať se s nimi děti nepokoušejí komunikovat a nedejte si od nich nic,“ dodala komisařka.

Policejní složky tak v následujících dnech přispějí k větší bezpečnosti na silnicích a k ochraně našich nejmenších účastníků provozu. Důraz na dodržování pravidel a zodpovědné chování všech účastníků silničního provozu je klíčový pro snížení počtu dopravních nehod a zvýšení plynulosti dopravy.

Ilustrační foto: Foto: Pavlína Svobodová
 
 
 

Komentáře