ŘSD na jaře plánuje opravu na dálnici mezi Kytínem a Mníškem

Ilustrační foto. Foto: ŘSD

STŘEDNÍ ČECHY – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo zhotovitele monolitických žlabů při krajnici levého jízdního pásu dálnice D4. Jejich opravu ve dvou úsecích v celkové délce okolo 800 metrů  mezi Kytínem a Mníškem pod Brdy bude realizovat společnost Skanska a.s. za necelých pět milionů korun bez DPH.

K opravě se přistupuje z důvodu neuspokojivého stavu rigolu dálnice z betonových žlabovek a uličních vpustí, do kterých je rigol zaústěn. „Tento stav při zhoršených klimatických podmínkách, tedy při dešti nebo tání sněhu, způsobuje únik vod z dálnice mimo odvodnění komunikace a lokální erozi svahů, případně hromadění vody na zpevněné části komunikace, čímž může docházet k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Z tohoto důvodu je nutné stávající rigol odstranit, provést sanaci podloží, celkovou opravu uličních vpustí a metodou Curb King osadit nový betonový monolitický žlab,“ vysvětluje Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

V daném úseku, kde se budou práce provádět, bude omezena krajnice s částí pravého jízdního pruhu a řidiči tam projedou v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy. „Zahájení opravy plánujeme na začátku této stavební sezóny,“ dodal Martin Buček.

Komentáře